Kontaktperson

Om Bestyrelse

røde kors bestyrelse

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Her kan du finde information og redskaber til bestyrelsesarbejdet. Og deltage i debat og dialog.

Hvis du leder efter vores guide til bestyrelsesarbejdet, kan du finde den her: http://mitrodekors.dk/system/files/dokument_files/bestyrelsesguide.pdf

Bestyrelsens rolle

Røde Kors er til stede i 214 lokale afdelinger spredt over hele Danmark. Den lokale afdeling identificerer behov hos sårbare og udsatte og tager initiativ til relevante aktiviteter. Det er bestyrelsens opgave at lede og understøtte det frivillige arbejde, så Røde Kors når flest sårbare og kan skaffe midler til arbejdet. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling.

Den øverste myndighed i Røde Kors i Danmark er landsmødet, hvor repræsentanter fra hver afdeling (oftest formanden for bestyrelsen) deltager. Medlemmer af bestyrelser skal være medlemmer af Røde Kors.

Bestyrelsen arbejder selvstændigt på basis af vores vedtægter, Røde Kors principperne og Røde Kors’ tre ledelsesværdier. Bestyrelsen bærer Røde Kors' vision og strategier frem indadtil over for frivillige og udadtil i deres område og gør dem til konkret virkelighed i form af aktiviteter.

Til at understøtte bestyrelsens opgaver findes der forskellige materialer, blandt andet "Guide til drift og udvikling af afdelingen", ligesom der er regionale udviklingskonsulenter placeret rundt om i landet til netop at hjælpe bestyrelserne.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen sætter rammer og regler for aktiviteterne, skaber gode arbejdsforhold for aktivitetsledere og frivillige, og udvikler det lokale Røde Kors arbejde med udgangspunkt i de lokale behov og vedtagne strategier.

De samarbejder med offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere, herunder pressen, og er i det hele taget Røde Kors’ lokale repræsentanter og ambassadører.

Bestyrelsens opgaver er mange, og det er erfaringen, at en bred sammensat bestyrelse giver de ressourcer og den virkelyst, der skal til, når der skal tages hånd om de mange opgaver.

 

Indsend børneattest