Onlinekurser

Vi tilbyder forskellige onlinekurser, som kan være relevant for dit frivillige arbejde. Kig med nedenfor.

Introduktion til Røde Kors

Begynd dit online introkursus her

Kursuset er tiltænkt som en kort introduktion til Røde Kors i Danmark. Som ny frivillig giver kurset dig mulighed for hurtigt og nemt at få et indblik i organisationens historie, opbygning, arbejde samt din rolle som frivillig. Kurset har en varighed af 15-20 minutter. 

Du vil efterfølgende have mulighed for at deltage i et fysisk om mere dybdegående introduktionskursus, som afholdes rundt om i Danmark. 

På onlinekurset vil du gennemgå

 • Røde Kors’ værdigrundlag og principper
 • Røde Kors’ historie
 • Røde Kors’ aktiviteter nationalt
 • Røde Kors’ organisation
 • Frivilliges muligheder og forpligtigelser

Kursusbeskrivelse

Når du er logget ind på onlinekurset, skal du gennemføre en række moduler. Efter du har været i gennem hvert modul, vil du få adgang til en side, som indeholder følgende: Information, interviews, tjekspørgsmål og cases samt baggrundsmateriale. Modulerne kan tages samlet på én gang eller lidt af gangen, og du kan med fordel bruge kursussiderne efterfølgende som et opslagsværk, når du har brug for viden i forbindelse med dit frivillige arbejde. Ved at gennemføre dette kursus vil du således blive klædt grundigt på i forhold til Røde Kors som organisation og i forhold til din rolle som Røde Kors-frivillig. 

Medmenneskelighed i Praksis

Begynd onlinekurset Medmenneskelig i praksis her

Onlinekursus målrettet repræsentanter eller forældremyndighedsindehavere

Begynd onlinekuset her

Rollen som repræsentant eller forældremyndighedsindehaver for et uledsaget barn kan være både givende, udfordrende og spændende. I kurset vil du få relevant, målrettet og praksisnær viden om din rolle, dine opgaver som repræsentant eller forældremyndighedsindehaver samt nyttige metoder og redskaber, du kan benytte til at varetage barnets tarv.

Indhold

 • Hvilke forventninger Røde Kors har til dig.
 • Hvilke formelle og uformelle opgaver der ligger i din rolle.
 • Hvilke aktører der i øvrigt er omkring barnet og som du eventuelt skal samarbejde med.

Kursusbeskrivelse

Efter du har foretaget dit profilvalg som hhv. repræsentant eller forældremyndighedsindehaver, vil du opleve et overskueligt e-kursus, som er opdelt i moduler. Modulerne formidler de væsentligste pointer inden for hver deres emne, i form af statements, tekst, speak, billeder og grafik. Hvert modul slutter med en redskabsside, hvor du har adgang til: Information og interviews, tjekspørgsmål og cases samt refleksionsøvelser og baggrundsmateriale. På den måde bliver du klædt på med en grundlæggende viden og information, der berører de vigtigste områder og udfordringer, du vil møde som repræsentant eller forældremyndighedsindehaver. Modulerne kan tages samlet på én gang - eller lidt af gangen. Du kan også med fordel bruge kurset som opslagsværk, efterhånden som du oplever konkret behov for viden eller redskaber til et bestemt emne.

Onlinekursus ”Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge” for alle frivillige, der arbejder i aktiviteter med flygtninge

Begynd online traumekursus her

Har du problemer med at logge ind, kan du finde en vejlening her

Kurset er tiltænkt som en introduktion til frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge i Danmark. Kurset dig mulighed for hurtigt og nemt at få et indblik i den sorg, stress og de traumer, som mange flygtninge oplever samt i din rolle som frivillig. Kurset har en varighed på 40-50 minutter. 

Kurset er udviklet i sammenhæng med Røde Kors’ udgivelse ”Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge – en håndbog”, som kan downloades via kurset eller bestilles i fysiske eksemplarer via webshoppen på Mit Røde Kors.

Indhold

 • Sorg, stress og traumer
 • Støtte til at mestre livet
 • At skabe tillid og en god relation
 • Aktiviteter og fællesskab
 • At håndtere udfordringer
 • At passe på sig selv

Kursusbeskrivelse

Når du er logget ind på onlinekurset skal du gennemføre en række moduler. Efter du har været igennem hvert modul, vil du få adgang til en side, som fx kan indeholde yderligere information, interviews, tjekspørgsmål og cases samt baggrundsmateriale.

Modulerne kan tages samlet på én gang eller lidt af gangen, og du kan med fordel bruge kursussiderne efterfølgende som et opslagsværk, når du har brug for viden i forbindelse med dit frivillige arbejde. Ved at gennemføre dette kursus vil du blive klædt grundigt på i forhold til din rolle som frivillig i arbejdet med traumatiserede flygtninge.