Velkommen som frivillig i Røde Kors

Begynd dit e-lærings introkursus her

Kurset er en introduktion til dig, der er ny frivillig i Røde Kors i Danmark. Her får du viden om Røde Kors, så du forhåbentlig er godt klædt på til din nye frivilligopgave.

Kurset har en varighed på ca. 30 minutter.

Introduktionskurset vil give dig indblik i

 • Røde Kors’ historie
 • Røde Kors’ værdigrundlag og principper
 • Røde Kors’ aktiviteter i Danmark og ude i verden
 • Røde Kors´ som organisation
 • Dine muligheder for udvikling og indflydelse
 • Hvor du kan finde mere viden

Der er også mulighed for, at du kan deltage i vores fysiske introduktionskurser, som afholdes forskellige steder i Danmark.

Find ud af, hvor og hvornår på kursusoversigten her på Mit Røde Kors. 

Introduktion til Medmenneskelighed i Praksis

Begynd e-lærings kurset Introduktion til medmenneskelig i praksis her

Kursuspakken Medmenneskelighed i praksis indeholder to dele, hvoraf den første del er dette e-lærings kursus, mens den anden del er en kursusdag.

E-lærings kurset er en introduktion til dig, der er frivillig i en social aktivitet i Røde Kors i Danmark. Ved at tage kurset får du viden om den psykosociale tilgang og Røde Kors tilgang til at støtte menneseker i sårbare situationer. Kurset introducerer dig til grundbegreber i psykosocial støtte, stress og kriser og psykisk førstehjælp.

Kurset har en varighed på ca. 30 minutter.

Indhold

 • Introduktion
 • At arbejde psykosocialt
 • Kriser, stress og psykisk førstehjælp
 • Næste skridt

Du kan deltage i en efterfølgende kursusdag, som giver dig mulighed for at omsætte grundbegreberne til praksis, og lære hvordan de forskellige øvelser og metode kan anvendes i den daglige sociale aktivitet.

Find ud af, hvor og hvornår på kursusoversigten her på Mit Røde Kors.

E-lærings målrettet repræsentanter eller forældremyndighedsindehavere

Begynd e-lærings kurset her

Rollen som repræsentant eller forældremyndighedsindehaver for et uledsaget barn kan være både givende, udfordrende og spændende. I kurset vil du få relevant, målrettet og praksisnær viden om din rolle, dine opgaver som repræsentant eller forældremyndighedsindehaver samt nyttige metoder og redskaber, du kan benytte til at varetage barnets tarv.

Indhold

 • Hvilke forventninger Røde Kors har til dig.
 • Hvilke formelle og uformelle opgaver der ligger i din rolle.
 • Hvilke aktører der i øvrigt er omkring barnet og som du eventuelt skal samarbejde med.

Kursusbeskrivelse

Efter du har foretaget dit profilvalg som hhv. repræsentant eller forældremyndighedsindehaver, vil du opleve et overskueligt e-kursus, som er opdelt i moduler. Modulerne formidler de væsentligste pointer inden for hver deres emne, i form af statements, tekst, speak, billeder og grafik. Hvert modul slutter med en redskabsside, hvor du har adgang til: Information og interviews, tjekspørgsmål og cases samt refleksionsøvelser og baggrundsmateriale. På den måde bliver du klædt på med en grundlæggende viden og information, der berører de vigtigste områder og udfordringer, du vil møde som repræsentant eller forældremyndighedsindehaver. Modulerne kan tages samlet på én gang - eller lidt af gangen. Du kan også med fordel bruge kurset som opslagsværk, efterhånden som du oplever konkret behov for viden eller redskaber til et bestemt emne.

Frivillig indsats med udsatte flygtninge og mennesker på flugt

For alle frivillige, der har relationer med flygtninge, asylansøgere, migranter og frihedsberøvede.

Begynd e-lærings kursus her

Har du problemer med at logge ind, kan du finde en vejledning her

Kurset fungerer som en introduktion til nogle af de psykologiske reaktioner, frivillige kan møde, i deres relationer med migranter eller mennesker på flugt. Gennem kurset får du hurtigt og nemt indblik i det afsavn, stress og de traumer, som mange oplever, når de har forladt deres tidligere liv. Du får også redskaber til at passe på dig selv i din rolle som frivillig. Kurset har en varighed på ca. 1 time - men du kan nøjes med at tage de moduler der netop nu, giver mening for dig.

Kurset er udviklet i sammenhæng med Røde Kors’ udgivelse ”Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge – en håndbog”, som kan downloades via kurset eller bestilles i fysiske eksemplarer via webshoppen på Mit Røde Kors.

Indhold

 • Sorg, stress og traumer
 • Støtte til at mestre livet
 • At skabe tillid og en god relation
 • Aktiviteter og fællesskab
 • At håndtere udfordringer
 • At passe på sig selv
 • Det gode farvel 

Kursusbeskrivelse

Når du er logget ind på e-læringskurset kan du vælge at gennemføre alle moduler i rækkefølge, eller vælge dét modul, der adresserer en problemstilling du står med netop nu. Du kan også altid vende tilbage til kurset og bruge det som et opslagsværk. Hvert modul indeholder forskellige øvelser, hvorved du optimerer din læring gennem fx cases, refleksioner og interviews. Der er også en ressourcebank i højre hjørne, hvor du finder baggrundsmateriale og yderligere information. 

Vi anbefaler at du tager kurset sammen med din frivilliggruppe, så I sparrer med hinanden om de forskellige psykologiske reaktioner I møder i jeres frivilligindsats. Så får I også redskaber til at have et fællesskab, hvor I støtter hinanden til at håndtere rollen som frivillig sammen med udsatte flygtninge, migranter og mennesker på flugt.