E-lærings kurser

Vi tilbyder forskellige e-lærings kurser, som kan være relevante for dit frivillige arbejde. Lige nu tilbyder vi følgende e-lærings kurser: 

Du kan læse mere om de enkelte kurser ved at klikke på linksene eller scrolle videre ned ad siden her.

Velkommen som frivillig i Røde Kors

Begynd dit e-lærings introkursus her

Kurset er en introduktion til dig, der er ny frivillig i Røde Kors i Danmark. Her får du viden om Røde Kors, så du forhåbentlig er godt klædt på til din nye frivilligopgave.

Kurset har en varighed på ca. 30 minutter.

Introduktionskurset vil give dig indblik i

 • Røde Kors’ historie
 • Røde Kors’ værdigrundlag og principper
 • Røde Kors’ aktiviteter i Danmark og ude i verden
 • Røde Kors´ som organisation
 • Dine muligheder for udvikling og indflydelse
 • Hvor du kan finde mere viden

Der er også mulighed for, at du kan deltage i vores fysiske introduktionskurser, som afholdes forskellige steder i Danmark.

Find ud af, hvor og hvornår på kursusoversigten her på Mit Røde Kors. 

At støtte når livet er svært

 

Kurset er en introduktion til dig, der er frivillig i enten en social aktivitet eller i en beredskabsaktivitet i Røde Kors i Danmark. Ved at tage kurset får du viden om den psykosociale tilgang og redskaber til at støtte mennesker i svære situationer.  

Tag kurset her

Kurset varer ca. 1 time.  

Indhold:  

Trivsel og stressreaktioner  

Mental sundhed og psykosocial støtte  

Hvordan kan du hjælpe?  

Hvornår skal du foreslå anden støtte? 

Hvordan passer du på dig selv?  

Kursusbeskrivelse:  
Dette kursus giver dig viden om hvad trivsel og stressreaktioner er, så du bedre kan støtte deltagerne i din aktivitet. Du vil i den forbindelse blive introduceret til grundbegreber i den psykosociale tilgang, mental sundhed og stressreaktioner. Der vil i løbet af kurset være forskellige øvelser og eksempler, så du får en bedre forståelse for hvordan livsvilkår kan påvirke mestring af kriser. Derudover vil kurset give dig en større indsigt i egne stressreaktioner, så du bedre kan passe på dig selv i dit frivillige arbejde.  

Børnebeskyttelse

Dette kursus giver dig viden om hvordan vi arbejder med at passe på de børn der deltager i Røde Kors´ aktiviteter. Kurset er obligatorisk for frivillige og ansatte der møder børn i vores aktiviteter. 

Kurset varer ca. 30 minutter.  

Indhold:  

Hvorfor er børnebeskyttelse vigtig?  

Sådan passer vi på børnene  

Børnebeskyttelse i praksis  

Hvis bekymringen opstår  

Kursusbeskrivelse:  
Vi har i Røde Kors regler og retningslinjer for samvær med børn, så du som frivillig eller ansat har de bedste forudsætninger for at skabe trygge rammer, for de børn der deltager i vores aktiviteter. Kurset introducerer dig bl.a. til, hvordan du kan bruge Røde Kors´ regler og retningslinjer for samvær med børn i praksis og guider dig til, hvad du skal gøre, hvis du er bekymret for et barns trivsel. Der vil undervejs i kurset være forskellige dilemmaøvelser, hvor du kan afprøve din viden.  

Psykisk førstehjælp

Dette kursus giver en introduktion til hvad psykisk førstehjælp er, og hvordan du som frivillig kan yde psykisk førstehjælp til mennesker der er ramt at akut ulykke eller krise. Kurset er dermed relevant for frivillige i alle Røde Kors’ aktiviteter.  
 
Kurset varer ca. 40 minutter.  

Indhold:  

Om psykisk førstehjælp  

Se, lyt, link  

Pas på dig selv  

Kursusbeskrivelse:  
Psykisk førstehjælp er den kortvarige følelsesmæssige og praktiske støtte, medmennesker kan give andre, der er akut påvirket af ulykker og kritiske hændelser. På dette kursus lærer du hvordan menneskers mentale alarmsystem fungerer, og dermed hvilke reaktioner der kan opstå, når et menneske er i akut krise. Kurset klæder dig på til at håndtere disse reaktioner ved at anvende handlingsprincipperne for psykisk førstehjælp - ”se, lyt, link”. Derudover vil kurset komme ind på metoder til egenomsorg, så du bedre kan passe på dig selv og andre frivillige. 

Bliv dus med demens

 

Begynd e-lærings kursus her

E-læring-kurset er en introduktion til dig, der er frivillig i Røde Kors og som møder mennesker med demens i din aktivitet. Ved at tage kurset får du viden om demens og om Røde Kors’ tilgang til, hvordan du kan støtte mennesker med demens.

Kurset varer 30-40 min.

Indhold

 • Velkommen
 • Hvilke reaktioner kan du møde
 • Hvad kan du gøre
 • Hvordan gør du det
 • Dus med demens?
 • Tak for nu

Kursusbeskrivelse

Kurset introducerer dig til, hvad der sker, når et menneske rammes af demens og hvilke reaktioner, du kan møde. Og så giver det dig fif og redskaber til, hvordan du kan skabe godt samvær med et menneske med demens. Hvert modul indeholder øvelser, videoer, cases eller refleksioner. Du kan tage kurset alene eller sammen med din frivilliggruppe. Du kan altid vende tilbage til kurset eller genbesøge dele af det.   

Krigens regler

Begynd e-læringskurset her

Dette kursus lærer dig om reglerne i krig – Den Humanitære Folkeret (IHL). Røde Kors spiller en helt særlig rolle i reglerne for krig. Reglerne er nedskrevet i Geneve-konventionerne, som Røde Kors’ grundlægger Henri Dunant i 1860erne var med til at udforme. Med dette kursus kan du lære om reglerne for krig og Røde Kors' udgangspunkt. 

Kurset er online, hvor du vil blive præsenteret for følgende temaer: 

•    Hvad er krigens regler 
•    Grundlæggende principper i krig 
•    Hvad/hvem er beskyttet
•    Hvad sker der når reglerne bliver brudt
•    Røde Kors’ rolle i krig

Kurset er estimeret til ca. 45 min., men du kan gå til og fra kurset. 
 

Grundkursus: Et liv i eksil

For alle frivillige, der har relationer med flygtninge, asylansøgere, migranter og frihedsberøvede.

Begynd e-lærings kursus her

Kurset fungerer som en introduktion til nogle af de psykologiske reaktioner, frivillige kan møde, i deres relationer med migranter eller mennesker på flugt. Gennem kurset får du hurtigt og nemt indblik i det afsavn, stress og de traumer, som mange oplever, når de har forladt deres tidligere liv. Du får også redskaber til at passe på dig selv i den rolle som frivillig. Hele kurset kan gennemgås kronologisk (varighed 1 time og 15 minutter) eller bruges som opslagsværk, så du kan gå i dybden med netop de moduler, der giver mening for dig eller den aktivitet, du er aktiv i. 

Kurset er udviklet i sammenhæng med Røde Kors’ udgivelse ”Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge – en håndbog”, som kan downloades via www.rodekors.dk/mental-trivsel/materialer eller bestilles i fysiske eksemplarer via Frivilligshoppen på Mit Røde Kors.

Indhold

 • Sorg, stress og traumer
 • Støtte til at mestre livet
 • At skabe tillid og en god relation
 • Aktiviteter og fællesskab
 • At håndtere udfordringer
 • Mødet med børn
 • At passe på sig selv
 • Det gode farvel 

Kursusbeskrivelse

Kurset introducerer dig til forskellige tematikker, du kan møde i dit frivilligarbejde med mennesker, som lever et liv i eksil.  Hvert modul indeholder forskellige øvelser, hvorved du optimerer din læring gennem fx cases, refleksioner og interviews. I slutningen af hver sektion finder du baggrundsmateriale og yderligere informationer, som du kan downloade og orientere dig i.

Vi anbefaler at du tager kurset sammen med din frivilliggruppe, så I sparrer med hinanden om de forskellige psykologiske reaktioner I møder i jeres frivilligindsats. Så får I også redskaber til at have et fællesskab, hvor I støtter hinanden til at håndtere rollen som frivillig sammen med udsatte flygtninge, migranter og mennesker, som lever et liv i eksil.