E-lærings kurser

Velkommen som frivillig i Røde Kors

Begynd dit e-lærings introkursus her

Kurset er en introduktion til dig, der er ny frivillig i Røde Kors i Danmark. Her får du viden om Røde Kors, så du forhåbentlig er godt klædt på til din nye frivilligopgave.

Kurset har en varighed på ca. 30 minutter.

Introduktionskurset vil give dig indblik i

 • Røde Kors’ historie
 • Røde Kors’ værdigrundlag og principper
 • Røde Kors’ aktiviteter i Danmark og ude i verden
 • Røde Kors´ som organisation
 • Dine muligheder for udvikling og indflydelse
 • Hvor du kan finde mere viden

Der er også mulighed for, at du kan deltage i vores fysiske introduktionskurser, som afholdes forskellige steder i Danmark.

Find ud af, hvor og hvornår på kursusoversigten her på Mit Røde Kors. 

Introduktion til Medmenneskelighed i Praksis

Begynd e-lærings kurset Introduktion til medmenneskelig i praksis her

Kursuspakken Medmenneskelighed i praksis indeholder to dele, hvoraf den første del er dette e-lærings kursus, mens den anden del er en kursusdag.

E-lærings kurset er en introduktion til dig, der er frivillig i en social aktivitet i Røde Kors i Danmark. Ved at tage kurset får du viden om den psykosociale tilgang og Røde Kors tilgang til at støtte menneseker i sårbare situationer. Kurset introducerer dig til grundbegreber i psykosocial støtte, stress og kriser og psykisk førstehjælp.

Kurset har en varighed på ca. 30 minutter.

Indhold

 • Introduktion
 • At arbejde psykosocialt
 • Kriser, stress og psykisk førstehjælp
 • Næste skridt

Du kan deltage i en efterfølgende kursusdag, som giver dig mulighed for at omsætte grundbegreberne til praksis, og lære hvordan de forskellige øvelser og metode kan anvendes i den daglige sociale aktivitet.

Find ud af, hvor og hvornår på kursusoversigten her på Mit Røde Kors.

Grundkursus: Et liv i eksil

For alle frivillige, der har relationer med flygtninge, asylansøgere, migranter og frihedsberøvede.

Begynd e-lærings kursus her

Kurset fungerer som en introduktion til nogle af de psykologiske reaktioner, frivillige kan møde, i deres relationer med migranter eller mennesker på flugt. Gennem kurset får du hurtigt og nemt indblik i det afsavn, stress og de traumer, som mange oplever, når de har forladt deres tidligere liv. Du får også redskaber til at passe på dig selv i den rolle som frivillig. Hele kurset kan gennemgås kronologisk (varighed 1 time og 15 minutter) eller bruges som opslagsværk, så du kan gå i dybden med netop de moduler, der giver mening for dig eller den aktivitet, du er aktiv i. 

Kurset er udviklet i sammenhæng med Røde Kors’ udgivelse ”Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge – en håndbog”, som kan downloades via www.rodekors.dk/mental-trivsel/materialer eller bestilles i fysiske eksemplarer via Frivilligshoppen på Mit Røde Kors.

Indhold

 • Sorg, stress og traumer
 • Støtte til at mestre livet
 • At skabe tillid og en god relation
 • Aktiviteter og fællesskab
 • At håndtere udfordringer
 • Mødet med børn
 • At passe på sig selv
 • Det gode farvel 

Kursusbeskrivelse

Kurset introducerer dig til forskellige tematikker, du kan møde i dit frivilligarbejde med mennesker, som lever et liv i eksil.  Hvert modul indeholder forskellige øvelser, hvorved du optimerer din læring gennem fx cases, refleksioner og interviews. I slutningen af hver sektion finder du baggrundsmateriale og yderligere informationer, som du kan downloade og orientere dig i.

Vi anbefaler at du tager kurset sammen med din frivilliggruppe, så I sparrer med hinanden om de forskellige psykologiske reaktioner I møder i jeres frivilligindsats. Så får I også redskaber til at have et fællesskab, hvor I støtter hinanden til at håndtere rollen som frivillig sammen med udsatte flygtninge, migranter og mennesker, som lever et liv i eksil.

Bliv dus med demens

Begynd e-lærings kursus her

E-læring-kurset er en introduktion til dig, der er frivillig i Røde Kors og som møder mennesker med demens i din aktivitet. Ved at tage kurset får du viden om demens og om Røde Kors’ tilgang til, hvordan du kan støtte mennesker med demens.

Kurset varer 30-40 min.

Indhold

 • Velkommen
 • Hvilke reaktioner kan du møde
 • Hvad kan du gøre
 • Hvordan gør du det
 • Dus med demens?
 • Tak for nu

Kursusbeskrivelse

Kurset introducerer dig til, hvad der sker, når et menneske rammes af demens og hvilke reaktioner, du kan møde. Og så giver det dig fif og redskaber til, hvordan du kan skabe godt samvær med et menneske med demens. Hvert modul indeholder øvelser, videoer, cases eller refleksioner. Du kan tage kurset alene eller sammen med din frivilliggruppe. Du kan altid vende tilbage til kurset eller genbesøge dele af det.