Vi vil gøre medmenneskelighed til en folkesag

Flere end 17 millioner frivillige i 191 lande udgør kernen i Røde Kors. Alene i Danmark er vi 34.000 frivillige fordelt ud over hele landet i 206 lokalafdelinger.

Der er 240 Røde Kors-butikker i Danmark. Vi driver 8 asylcentre.

Røde Kors har gennem sin 150 år gamle historie bygget på den samme idé. Vi hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.

Vi er en neutral organisation, der er uafhængig af partipolitik. Men vi har holdninger og taler de sårbares sag.

Næsten 200.000 danskere støtter vores arbejde. Nogle giver et månedligt bidrag. Andre støtter os med et beløb, når katastrofen rammer. Vi sikrer, at jeres penge bruges fornuftigt, dér hvor de gør allermest gavn.