Kontaktperson

Om Ledelse

røde kors ledelse

God ledelse er grundlæggende for velfungerende afdelinger og aktiviteter. Røde Kors-ledere er rollemodeller og går forrest i forhold, at Røde Kors handler, hvor vi ser behovene og gør en forskel hjælper sårbare. 

Til at guide os i rollen som Røde Kors-leder har vi vores 7 principper, ledelsesværdierne og de 5 ledelsesgreb.

Ledelsesværdierne

Røde Kors er født med værdier, og værdibaseret ledelse er afsættet for al ledelse i Røde Kors i Danmark. Udgangspunktet er vores syv principper og vision samt vores tre ledelsesværdier:

  • Vi handler, hvor vi ser behovene
  • Vi er fortalere for sårbare
  • Vi har fællesskabet som udgangspunkt

Ledelsesværdierne er et ideal for den måde, vi arbejder og er sammen på. Sammen med de syv principper giver de retning og hjælper os til at træffe de beslutninger, der bedst gavner vores fælles vision og mål. Værdierne guider os både i forhold til strategiske beslutninger og de dilemmaer vi oplever i vores dagligdag.

De 5 ledelsesgreb

Den gode ledelse i Røde Kors kendetegnes af 5 ledelsesgreb, som går på tværs af aktiviteter og ledelsesniveauer, dvs. de gælder både for bestyrelser og aktivitetsledere:

1.Sætte mål og handle

2.Anerkende

3.Arbejde situationsbestemt

4.Kommunikere

5.Samarbejde (internt og eksternt)

Sætte mål og handle
Både som bestyrelsesmedlem og aktivitetsleder har vi fokus på, at Røde Kors skal gøre en forskel for de sårbare. Det er derfor vi er her. Det er Røde Kors-lederens ansvar at identificere behovene, sætte mål og handle ved at organisere og prioritere opgaverne.

Anerkende
Frivillige gør deres bedste, og det er udgangspunktet for ledelse i Røde Kors. Det er afgørende, at vi som Røde Kors-leder anerkender de frivillige og sikrer, at de oplever deres indsats som værdsat og meningsfuld.  Når vi anerkender hinanden, bliver det naturligt at give feedback – en forudsætning for at vi kan blive endnu bedre til det, vi gør. Også i konflikter og situationer, hvor tingene ikke går som planlagt.

Arbejde situationsbestemt
Hvad der er god ledelse, afhænger af den kontekst, man er leder i, og hvem man er det for. Behovene for ledelse varierer. Nogle aktiviteter har mange regler og retningslinjer (fx samaritter). I andre aktiviteter formes aktiviteten mere af de frivillige selv (fx familienetværk). God ledelse i Røde Kors er derfor situationsbestemt og kontekstafhængigt.

Kommunikere
God information understøtter det 'fælles vi' og styrker samarbejde og sammenhængen i afde­lingen. Det er derfor vigtigt, at Røde Kors-ledere sørger for, at afdelingens frivillige er godt informeret om, hvad der rører sig i afdelingen og i Røde Kors – om nye initiativer, begivenheder og beslutninger. Med god dialog og kommunikation kan mange misforståelser undgås.

Samarbejde (internt og eksternt)
Det er bestyrelsens og aktivitetsledernes opgave at understøtte afdelingens interne samarbejde og skabe muligheder for erfaringsudveksling inden for og på tværs af de enkelte aktiviteter. Det gæl­der også samarbejdet med andre afdelinger, fx via kommunekreds- og netværksmøder, årsmøder mv. Aktiv deltagelse i de foreningspolitiske fora – formandskonferencer, landsmøder, årsmøder – er også et centralt element i det interne samarbejde og en forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle Røde Kors som en demokratisk organisation med stærk lokal forankring.

Vi har på denne side samlet diverse information, som gerne skulle hjælpe dig i din rolle som Røde Kors-leder.

 

Indsend børneattest