Om Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen for Røde Kors i Danmark. Foto: Michael Drost-Hansen. Fra venstre mod højre fra toppen: Tyge Trier, Kristian Vejle Sørensen, Thomas Bøllingtoft Knudsen, Søren Bøllingtoft Knudsen, John Nicolaisen, Anne Lerche Nordlund, Sven Bak-Jensen, Amalie Utzon, Anne-Kristine Moody Jakobsen, Peter Theilmann, Karin Rastrup, Javad Jabbari, Benny Schwartz og Jens Elsig. Fraværende på billedet er Rushy Rashid Højbjerg og medarbejderrepræsentant Anders Nordin, som blev valgt den 7. december 2018.

Hovedbestyrelsen er den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. I fokus for hovedbestyrelsens arbejde er de overordnede strategiske temaer og retningslinjer samt landsforeningens ressourcer. De væsentligste strategiske temaer udvikles i tæt dialog med foreningen og diskuteres på landsmøder, formandskonferencer og/eller regionale møder samt på mitrødekors.dk.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for planlægning og afholdelse af landsmøde, formandskonferencer og årsmøder, og det er hovedbestyrelsen, der står i spidsen for temagrupperne, som udvikler strategier i Røde Kors.

Her kan du finde referater fra hovedbestyrelsens møder samt alle Røde Kors' strategier, og du kan sende henvendelser til og oprette diskussioner med hovedbestyrelsen. Her finder du også hovedbestyrelsens mødeplan for 2020 og årshjul.

Her finder du en oversigt over medlemmerne af hovedbestyrelsen.