Røde Kors' strategier

Det er hovedbestyrelsen, der lægger den strategiske retning for Røde Kors. For at involvere så mange frivillige som muligt nedsætter hovedbestyrelsen en temagruppe med frivillige og medarbejdere, der udarbejder forslag til strategi, som hovedbestyrelsen beslutter.


Om temagrupper

Udgangspunktet for strategiarbejdet er altid et behov for at udvikle og understøtte forandringer inden for en aktivitet eller et område. På den baggrund beslutter hovedbestyrelsen at nedsætte en temagruppe. Hovedbestyrelsen udpeger en formand og godkender et kommissorium, der udgør rammen for temagruppens arbejde. Temagruppen igangsættes gennem åben tilmelding på mitrødekors.dk. Resultatet af temagruppens arbejde drøftes og godkendes af hovedbestyrelsen.