Kontaktperson

Om Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. I fokus for hovedbestyrelsens arbejde er de overordnede strategiske temaer og retningslinjer samt landsforeningens ressourcer. De væsentligste strategiske temaer udvikles i tæt dialog med foreningen og diskuteres på landsmøder, formandskonferencer og/eller regionale møder samt på mitrødekors.dk.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for planlægning og afholdelse af landsmøde, formandskonferencer og årsmøder, og det er hovedbestyrelsen, der står i spidsen for temagrupperne, som udvikler strategier i Røde Kors.

Her kan du finde referater fra hovedbestyrelsens møder samt alle Røde Kors' strategier, og du kan sende henvendelser til og oprette diskussioner med hovedbestyrelsen. Her finder du også hovedbestyrelsens mødeplan for 2022 og årshjul.

Her finder du en oversigt over den samlede hovedbestyrelse.