Om Hovedbestyrelse

røde kors hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. I fokus for hovedbestyrelsens arbejde er de overordnede strategiske temaer og retningslinjer samt landsforeningens ressourcer. De væsentligste strategiske temaer udvikles i tæt dialog med foreningen og diskuteres på landsmøder, formandskonferencer og/eller regionale møder samt på mitrødekors.dk.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for planlægning og afholdelse af landsmøde, formandskonferencer og årsmøder, og det er hovedbestyrelsen, der står i spidsen for temagrupperne, som udvikler strategier i Røde Kors.

Her kan du finde referater fra hovedbestyrelsens møder samt alle Røde Kors' strategier, og du kan sende henvendelser til og oprette diskussioner med hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsesmøder i 2018:

  • Fredag-lørdag den 26.-27. januar (seminar fra fredag kl. 15.00 til lørdag kl. 15.00)
  • Fredag den 20. april kl. 17.00-21.00 (forud for formandskonference lørdag den 21. april)
  • Torsdag den 7. juni kl. 16.00-20.00 (ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde)
  • Mandag den 18. juni kl. 15.00-19.00
  • Mandag den 20. august kl. 15.00-19.00
  • Mandag den 8. oktober kl. 17.00-21.00
  • Fredag den 2. november kl. 17.00-21.00 (forud for landsmøde lørdag-søndag den 3.- 4. november)
  • Mandag den 10. december kl. 15.00-20.30