Om Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen for Røde Kors i Danmark. Foto: Michael Drost-Hansen. Fra venstre mod højre fra toppen: Tyge Trier, Kristian Vejle Sørensen, Thomas Bøllingtoft Knudsen, Søren Bøllingtoft Knudsen, John Nicolaisen, Anne Lerche Nordlund, Sven Bak-Jensen, Amalie Utzon, Anne-Kristine Moody Jakobsen, Peter Theilmann, Karin Rastrup, Javad Jabbari, Benny Schwartz og Jens Elsig. Fraværende på billedet er Rushy Rashid Højbjerg. Medarbejderrepræsentant vil blive valgt ultimo 2018.

Hovedbestyrelsen er den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. I fokus for hovedbestyrelsens arbejde er de overordnede strategiske temaer og retningslinjer samt landsforeningens ressourcer. De væsentligste strategiske temaer udvikles i tæt dialog med foreningen og diskuteres på landsmøder, formandskonferencer og/eller regionale møder samt på mitrødekors.dk.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for planlægning og afholdelse af landsmøde, formandskonferencer og årsmøder, og det er hovedbestyrelsen, der står i spidsen for temagrupperne, som udvikler strategier i Røde Kors.

Her kan du finde referater fra hovedbestyrelsens møder samt alle Røde Kors' strategier, og du kan sende henvendelser til og oprette diskussioner med hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsesmøder i 2018:

  • Fredag-lørdag den 26.-27. januar (seminar fra fredag kl. 15.00 til lørdag kl. 15.00)
  • Fredag den 20. april kl. 17.00-21.00 (forud for formandskonference lørdag den 21. april)
  • Torsdag den 7. juni kl. 16.00-20.00 (ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde)
  • Mandag den 18. juni kl. 15.00-19.00
  • Mandag den 20. august kl. 15.00-19.00
  • Mandag den 8. oktober kl. 17.00-21.00
  • Fredag den 2. november kl. 17.00-21.00 (forud for landsmøde lørdag-søndag den 3.- 4. november)
  • Mandag den 10. december kl. 15.00-20.30