Om Fængselsbesøg

røde kors fængselsbesøgstjeneste

Foto: Finn Due Larsen

I Røde Kors hjælper vi både fængslede og deres familier. Hele familien påvirkes af en fængsling. Både børn og voksne går rundt med en masse tanker og følelser, som kan være svære at dele med andre. Under et fængselsophold kan den indsatte føle sig ensom og isoleret – måske bor familien langt væk, måske har den indsatte ikke kontakt til familien, eller måske skammer han eller hun sig så meget over det, der er sket, at det er lettere at tale med en udefra. Derfor tilbyder Røde Kors besøg til indsatte. Det gør vi både for at bryde isolation og ensomhed og for at give indsatte mulighed for at tale om deres tanker og følelser med mennesker, der ikke er personligt involveret i deres situation.

Det er dog ikke kun den indsatte, som går rundt med mange tanker. Den indsattes pårørende har også mange tanker og følelser, som de kan have brug for at tale om. I København tilbyder Røde Kors derfor også støtte til børn af indsatte.

Om fængselsbesøgstjenesten

Fængselsbesøgstjenesten lindrer ensomhed og bryder isolation blandt indsatte. Den frivillige besøgsven giver den indsatte kontakt til en verden uden for fængslet samtidig med, at besøget giver adspredelse i en triviel hverdag. Stort set alle indsatte har mulighed for at få en besøgsven i fængslet – den enkelte institution foretager en sikkerhedsvurdering i hvert enkelt tilfælde.

Fængselsbesøgstjenesten har siden 1985 tilbudt besøg til indsatte i danske fængsler og arresthuse. I øjeblikket er vi tilstede i 28 ud af Kriminalforsorgens 57 institutioner. Oprindeligt var fængselsbesøgstjenesten kun til stede i lukkede fængsler, men i dag besøger vi både åbne og lukkede fængsler, arresthuse og pensioner. I 2017 besøgte vores 202 fængselsbesøgsvenner 266 indsatte rundt omkring i landet. Som en af de få aktiviteter i Røde Kors, er fængselsbesøgstjenesten forankret på landskontoret.

  
Om samtalegrupper for børn af indsatte

Samtalegrupper for børn af indsatte giver børn og den ikke-indsatte mor eller far mulighed for at mødes med andre børn og forældre, der står i samme situation som dem selv. Børnene skal typisk være mellem 8 og 16 år for at deltage. Er du interesseret i at vide mere om samtalegrupperne, kan du kontakte Mette Svensson me@rodekors.dk og Sussi Nielsen sn@rodekors.dk i Røde Kors Hovedstaden.