Når kvinder og børn udsættes for vold

Mærker på kroppen, blå øjne og ar på sjælen. Det er hverdagen for nogle kvinder og børn i Hviderusland, som lever i et voldeligt hjem. Røde Kors' venskabsprojekt i landet hjælper voldsudsatte kvinder.

NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 21 AUGUST 2019

Knytnæveslag. Tæv med bælte. Lussinger. Nogle kvinder i Hviderusland bliver udsat for vold. Hustruvold. Vold gør altid ondt. Vold fra en person, som man burde kunne stole på, en som man elsker er nedbrydende, og desværre også tabuiseret.

Et frivilligt initiativ er målrettet kvinder som er udsat for vold og deres familier i Volkovysk distriktet i Grodno regionen. Initiativet giver psykosocial støtte, information og juridisk hjælp. Det er ledt af en gruppe på 15 frivillige, og værten for aktiviteten er Statens Territoriale Center for Sociale Ydelser. 

Der blev holdt mange aktiviteter for at støtte målgruppen, blandt andet individuelle psykosociale konsultationer og for grupper. Der er blevet afholdt selvtillids- og selvforsvarstræning, og en kampagne STOP-vold for at engagere offentligheden i problemet vold i hjemmet.

Vold i barnenæsehøjde
Som en del af initiativet er der blevet afholdt en regional tegnekonkurrence ”Vold set gennem børneøjne,” samt møder med repræsentanter for de lokale myndigheder, og der har været mediedækning om problemet.

I fængslerne er der blevet afholdt møder med voldsmændene for at forhindre vold.  Til dette formål blev repræsentanter for Indenrigsministeriet inviteret.

456 personer var med i aktiviteterne, og over 13.240 modtog relevante informationer om emnet. 42 medlemmer af målgruppen (kvinder og børn) som var ofre for vold i hjemmet modtog assistance og støtte.

Samarbejde skal bekæmpe vold i hjemmet
Venskabsmidlerne til Hviderusland går til tre projekter, som har det fælles formål at støtte mulighederne for social og meningsfuld deltagelse i samfundet for udsatte grupper.

Det skal ske gennem et samarbejde mellem Røde Kors, lokale myndigheder, de udsatte selv samt andre aktører. Midlerne skal bidrage til en vedvarende og solid udvikling ved at opbygge stærke og inkluderende fællesskaber i lokalsamfundene.

Arbejdet i Hviderusland samt de medfølgende aktiviteter i nabolandene støttes af EU samt Nordisk Ministerråd. Da EU forventer, at Røde Kors i Danmark selv medfinansierer projektet, er de økonomiske bidrag fra afdelingerne i Danmark afgørende for gennemførelsen af projektet. Det nuværende projekt slutter i august 2019. Derefter overgår den økonomiske støtte fra afdelingerne i Danmark til et nyt venskabsprojekt med tilsvarende aktiviteter i regionerne Grodno og Minsk.
 

Vil jeres afdeling støtte?

Vil i være med til at bekæmpe vold mod kvinder og børn i Hviderusland? For at støtte venskabsprojektet kan I sende en mail til aia@rodekors.dk