Midtvejsevaluering af ”Familien i fokus” – sådan går det

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE har i dag udgivet en midtvejsevaluering af projektet ”Familien i Fokus”. Få hovedkonklusionerne her. 

Midtvejsrapport fra VIVE konkluderer, at mange familier har fået et stort udbytte af "Familien i fokus".
KRWIL - D. 26 JUNI 2020

For tre år siden lød startskuddet til ”Familien i fokus”, og I dag blev en midtvejsevaluering fra VIVE offentliggjort. ”Familien i fokus” er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og er sat i værk for at støtte familier, der kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen i det daglige. Med ”Familien i fokus” har familierne fået besøg af frivillige familievenner, der understøtter familiens trivsel eller mentorer til at støtte dem i job- og uddannelsesforløb. Evalueringen konkluderer, at der har været en positiv effekt af de frivilliges arbejde i projektet

Gevinst for HELE familien  
”Familien i fokus” har et langsigtet mål om at rykke børnenes sociale mobilitet, men en stor andel af forældrene i projektet oplever, at de allerede her og nu har fået noget ud af projektet. 8 ud af 10 forældre vurderer, at de har haft gavn af de frivillige mentorer i ”Familien i Fokus”.

I rapporten fortæller forældrene, der har afsluttet deres mentorforløb, at de er blevet mere afklaret om fremtiden, og om hvordan de kan bidrage til en arbejdsplads. En af deltagerne, der har afsluttet et mentorforløb og er kommet i job, fortæller i rapporten følgende om udviklingen fra før og efter mentorforløbet:

”Øget selvtillid, fordi jeg kan udføre et stykke arbejde, som andre har brug for og værdsætter. Bevist over for mig selv, at jeg er pålidelig – kan møde til tiden. Fået vigtig hjælp i forbindelse med fremtidig uddannelse.”

Også størstedelen af familierne, der har haft tilknyttet en frivillig familieven mener, at familiernes deltagelse har en positiv effekt. 71 % vurderer, at de ”i meget høj grad” eller ” i høj grad” har haft gavn af deres forløb og mange af de frivillige familievenner oplever det samme. 58% svarer, at de mener, at familierne ” i meget høj grad” eller ”i høj grad” har haft gavn af forløbet.  

”Familien i fokus” sigter efter at ramme 4.000 deltagere og sikre minimum 500 familier en frivillig familieven. Derudover skal 250 sårbare forældre sikres en job- og uddannelsesmentor. Det har hidtil primært været kvinder, der har været tilknyttet ”Familien i fokus”. En stor andel af disse har været enlige mødre.

Du kan finde rapporten på vive.dk