Mentorer skal få flere unge i job i Hviderusland

Projektet EU4Youth handler om at få flere unge i job, og udvikle deres ledelses- og iværksætterkompencer. I Hviderusland, Armenien og Georgien bliver der arbejdet med at udvikle et mentorprogram, som skal støtte unge i at komme videre arbejdsmæssigt.

NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 18 DECEMBER 2019

EU4Youth er et projekt, som er designet til at hjælpe unge mennesker med at udvikle lederskabs- og iværksætterkompetencer, for at øge deres beskæftigelsesmuligheder. Projektet er finansieret af Den Europæiske Union.

Projektet er implementeret i Armenien, Hviderusland og Georgien af deres respektive Røde Kors organisationer. Det er støttet af Røde Kors i Danmark i partnerskab med Ungdommens Røde Kors og Connectio i samarbejde med statstlige organisationer og NGO’er.

Den 5. og 6. juni blev der afholdt et kursus som handlede om at uddanne mentorer for iværksætter. Det var første skridt til at etablere et mentorsystem der skal støtte 60 motiverede unge i Mogilev og Gomel regionerne i Hviderusland.

Mentor-mentee program er udarbejdet

Gennem to intensive dage arbejdede fremtidige undervisere på at etablere et mentor-mentee forløb. Efter faglige samtaler skulle de i gang med praktiske opgaver.

Deltagerne blev bedt om at udvikle måder at rekruttere metorer og mentees, og strukturere processen om at få begge ombord. Det vil sige udvikle rammerne for mentorprogrammet.   

Eksperter delte ud af ders viden om de mulige vanskeligheder med at indføre et mentor-mentee forløb, og hvordan de kan overvindes. 

En uddannelse der kan skabe forandringer

Artsiom Zinchanka, en 26 årig frivillig fra Dobrush, deltog i Ungdommens Ledelsesakademi organiseret af Røde i august 2019. Han tog en bachelorgrad i Internationel Relationer i 2015 og har arbedet Det Republikanske Center for Strålingsmedicin og Human Økologi.

Via sit studie og arbejde fik han kendskab til projekter vedrørende børnesundhed og bekæmpelse af menneskehandel. På Ungdommens Ledelsakademi tilegnede han sig kompentencer indenfor kommunikation og , livsfærdigheder og fascilitering. Det er vigtige kompetencer, når man arbejder med frivillige.

“Jeg ser frem til at bruge de kompetencer og metoder jeg har fået indenfor fascilitering i fremtiden. Jeg tror, at alle kan være med til at at positive forandringer i deres lokalsamfund. Det handler om at have den rigtige vide og være entusiastisk i arbejdet,” siger Artsiom Zinchanka. 

Støt venskabsprojekterne inde i den nye Venskabsshop

Som noget nyt i år, er det muligt at bestille Venskabsprojekterne online inde i den nye Venskabsshop. Venskabsshoppen ligger inde i Frivilligshoppen på Mit Røde Kors her. Her er det nemt også at bestille plakater.