Den frivillige støtte bør styrkes - og særligt efter det 18. år

I en ny rapport sætter vi fokus på, hvordan vi kan forbedre indsatsen og samarbejdet med uledsagede flygtningebørn. Rapportens resultater bygger på 38 interviews med unge, frivillige og professionelle.

DEFAULT_COMMUNITY_MANAGER - D. 07 AUGUST 2018

Samarbejde mellem professionelle og frivillige                 

Rapporten kommer med en række anbefalinger til hvordan vi kan blive endnu bedre til at styrke samarbejdet på tværs af professionelle og frivillige forældremyndighedsindehavere. De unge har nemlig behov for, at der er en bedre forventningsafstemning og klarere roller hele vejen rundt, så det er klart og tydeligt hvem der bidrager med hvad. Både frivillige og sagsbehandlere udtrykker også, at de ønsker tættere samarbejde. Kommuner beretter om gode erfaringer med at tænke de frivillige forældremyndighedsindehavere ind som en ressource på handleplansmøder, da dette kan fremme samarbejdet og relationen mellem den frivillige og den unge frem imod det 18. år. Undersøgelsen viser dog også, at sagsbehandlerne ikke altid prioriterer at invitere de frivillige med i god tid.

Tæt parløb i overgangen til det 18. år

Lige nu er der rigtig mange unge flygtninge der er kommet alene til Danmark som er omkring 18 år. Røde Kors har netop afsluttet et 18+ projekt, hvor vi spørger de unge selv om hvordan de oplever mødet med Danmark. Her fremhæver de unge, ligesom rapporten, at der er behov for mere og bedre inddragelse af de unge selv.Særligt i forhold til at forberede dem til voksenlivet. Derudover er det vigtigt at sagsbehandlere hhv. i Børne- og Ungeafdelingen og Jobcentret afholder fælles møder, hvor den tidligere forædlremyndighedsindehavers rolle efter det 18. år afklares. Flere unge i denne undersøgelse fortæller, at de har opnået en stærkere relation til deres frivillige efter det 18. år.

På baggrund af rapporten vil vi i den næste tid stille os til rådighed, hvis I som frivilligafdeling ønsker et fælles møde med kommunen, hvor rapportens resultater kan blive præsenteret og den lokale indsats for og med uledsagede flygtningebørn kan blive drøftet.

 

Du kan læse 18+ rapporten her og En styrket indsats med uledsagede flygtningebørn her.