Om Vågetjenesten

røde kors vågetjeneste

Foto: Peter Sørensen

Formålet med vågetjenesten er at give medmenneskeligt nærvær og omsorg til døende i den allersidste tid. Vågetjenesten støtter døende mennesker, der ikke har pårørende tæt ved sig eller som aflastning til pårørende.

Målgruppe

Målgruppen er ensomme døende mennesker eller eventuelle pårørende.

Baggrund

Frivillige i vågetjenesten sidder ved døende i hjemmet, på plejehjemmet eller på hospitalet. De frivillige er til stede for at give omsorg og nærvær de sidste timer af et menneskes liv. Som regel har en afdeling tilknyttet 1-2 aktivitetsledere og en gruppe frivillige.

Vågetjenesten blev til, da frivillige erfarede, at der var et behov for at støtte ensomme døende, da det kan kræve særlige kompetencer. Den første vågetjeneste opstod i 2005, og sidenhen er der kommet mange flere til. I dag har 75 Røde Kors afdelinger en vågetjeneste, hvilket vidner om et stort behov, der endnu ikke er dækket. Vågetjenesten tager afsæt i Røde Kors’ vision om at hjælpe de mest ensomme og sårbare mennesker i samfundet.