Om Qnet

Qnet

270 engagerede frivillige støttede mere end 655 voldsudsatte kvinder og børn i Qnet i 2022.

Formålet med Qnet er at mindske ensomhed og sårbarhed for voldsramte kvinder og deres børn. Med udgangspunkt i den enkelte kvinde og børnenes behov yder frivillige social, medmenneskelig og praktisk støtte og medvirker til at udbygge kvindernes og børnenes sociale netværk.

Målgruppe

Målgruppen er kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Qnet er også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation.

Baggrund

Vi ved, at kvinder, som har levet i et voldeligt forhold, ofte står meget alene, når de skal etablere sig i et nyt liv efter at have levet i et voldeligt forhold. De har gennem en længere periode oplevet at blive isoleret fra venner og bekendte, de har mistet selvværd og har i det hele taget fået både fysiske og psykiske mén. At genfinde styrken i sig selv og kunne se fremad tager tid, og det er her, Qnet kan hjælpe med medmenneskelig støtte og nærvær. 

Qnet startede i 2003 som et pilotprojekt med midler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandre og Integration. Formålet var at støtte kvinder på vej fra krisecenteret til livet i egen bolig med særligt fokus på kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. I dag er krisecentrene stadig Qnet’s væsentligste samarbejdspartnere, men Qnet samarbejder nu med en bredere vifte af myndigheder og organisationer og når også ud til en bredere målgruppe. I øjeblikket hjælper 270 frivillige over 655 kvinder og børn om året til en mere overskuelig hverdag med lysere fremtidsperspektiver.