Om Primus Motor - mentor for løsladte

Primus Motor er en mentorordning for indsatte, som står til at blive løsladt. Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed, og mange står alene med store udfordringer, når de kommer ud af fængslet. Omkring hver tredje løsladte falder tilbage i kriminalitet inden for to år efter løsladelse. Manglende bolig, svage sociale netværk og en stor gæld er bare nogle af de faktorer, der kan få løsladte til at falde tilbage i kriminalitet.

I Primus Motor matcher vi to mentorer med en indsat i sidste fase af afsoningen, og forløbet fortsætter efter løsladelse for at være med til at sikre, at den løsladte får en god start på sit nye liv. Mentorforløbet varer i op til et år efter løsladelse. Formålet er at give den løsladte en tillidsfuld relation til to frivillige mentorer. Herigennem opnår den løsladte støtte til de svære områder, som det kan være eksempelvis at navigere i kommunale tilbud, digitale udfordringer eller lignende. En af styrkerne ved vores mentorer er, at de kan holde hovedet koldt og hjertet varmt. De har fokus på at støtte den løsladte på følgende praktiske områder:

Ved at støtte den enkelte med de fem punkter, er vores mentorer med til at støtte op om det enkelte menneskes behov. Dette ses eksempelvis i det citat, en deltager har delt med os:

"Jeg synes det er så godt et projekt, så når jeg er færdig, gad jeg godt blive mentor for én. For det kunne måske være en god idé, nu når jeg selv har været inde i systemet." (deltager)

Primus Motor er en landsdækkende mentorordning for indsatte, som står til at blive løsladt.