Om Ledelse

Røde Kors formandsfolkemøde 2019 (foto: Michael Drost-Hansen)

God ledelse finder man i alle velfungerende afdelinger og aktiviteter. Røde Kors-ledere er rollemodeller og går forrest for at sikre, at vi i Røde Kors handler, hvor vi ser behovene og gør en forskel. 

Røde Kors ledere har mangeartede opgaver og skal kunne handle i forskellige situationer. 

Røde Kors manifest sætter retning og ambition for Røde Kors i Danmark. De syv Røde Kors principper giver sammen med tre ledelsesværdier det grundlag, vi arbejder på. De tre ledelsesværdier er:

  • Vi handler, hvor vi ser behovene
  • Vi er fortalere for sårbare
  • Vi har fællesskabet som udgangspunkt

Ledelsesværdierne er et ideal for den måde, vi arbejder og er sammen på. Værdierne guider os i strategiske beslutninger og i de dilemmaer, vi oplever i vores dagligdag. Samtidig giver de ingen entydige svar. 

I Røde Kors vil vi gerne have fokus på god ledelse, drøfte ledelse og inspirere hinanden. Vi samler på denne side information, som kan hjælpe i rollen som Røde Kors-leder og inviterer også til debat om erfaringer med, og spørgsmål om, ledelse af frivillige. 

 

Har du ønsker til indhold hér under aktiviteten ledelse, eller har du kommentarer eller spørgsmål, så kontakt gerne Solveig Nielsen på solni@rodekors.dk