Om Integration

Formålet med Røde Kors´ flygtninge og -integrationsarbejde er at understøtte integration af nye medborgere i Danmark. Røde Kors vil modvirke isolation og marginalisering af etniske minoriteter, være med til at skabe lokale netværk, fremme aktivt medborgerskab og bidrage til at sikre lige muligheder for alle, uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund.

Målgruppe og aktiviteter

Integrationsindsatsen retter sig mod alle flygtninge og indvandrere, der befinder sig i en socialt udsat eller potentiel udsat situation. Målgruppen varierer, alt efter hvilken integrationsaktivitet, der er tale om:

  • Venner Viser Vej (også kendt som Netværksfamilier og –personer) er et tilbud til personer med flygtningebaggrund, der har brug for støtte til at deltage mere aktivt i samfundet, komme i job, forbedre sit netværk og få en bedre trivsel i Danmark.
  • Kvindegrupper er et tilbud til nydanske kvinder og i nogle tilfælde deres børn. Kvindernes sociale netværk og kendskab til samfundet varierer meget.
  • Lektiecaféer er et tilbud til børn i folkeskolealderen og ofte børn, der går i de yngre klasser.
  • Sprogtræning er et tilbud til voksne med flygtninge- eller indvandrebaggrund, som er i gang med at lære dansk.
  • Caféer for flygtninge og indvandrere er et tilbud, til herboende og nyankomne flygtninge og indvandrere samt danskere.
  • Cykelkurser er et tilbud til om at lære at cykle - blandt nydanskere er der mange, der aldrig har lært at cykle.
  • Ture og familielejre - året rundt arrangerer frivillige ture til seværdigheder i Danmark. Familielejre er et tilbud til familier der ofte ikke har råd til at komme på ferie.  
  • Midlertidig forældremyndighedsindehaver er en indsats for uledsagede mindreårige flygtninge.

Baggrund

Netværk og venskaber er afgørende for, om mennesker kan trives og føle tilhørsforhold til det samfund, de er en del af. For mange flygtninge og indvandrere kan det ofte være en uoverskuelig opgave at opbygge nye netværk i det danske samfund. Derfor er integrationsindsatsen betydningsfuld for flygtninge og indvandreres møde med Danmark og danskere. Igennem Røde Kors´ integrationsaktiviteter skabes lokale netværk, som er med til at fremme social progression og aktivt medborgerskab.

Røde Kors’ integrationsindsats har eksisteret i 18 år og løftes af ca. 60 lokale afdelinger og 1000 frivillige landet over. Gennem en bred vifte af aktiviteter, støtter Røde Kors flygtninge og indvandrere. Vores integrationsindsats rummer i dag omkring 3700 brugere.

Indsend børneattest