Om Familienetværk

Røde Kors familieaktiviteter er tilbud om længerevarende støtte til børnefamilier i en socialt udsat situation. Gennem vores forskellige familieaktiviteter hjælper vi med at styrke familiernes trivsel, netværk og handlemuligheder.

Målgruppe
Målgruppen er børnefamilier i en socialt udsat situation, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:

 • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningsliv
 • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • Fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Aktiviteter

Vores længerevarende familieaktiviteter består af Familienetværk, Frivillig Familieven og Mentorforløb.

Familienetværk

I familienetværket mødes familier og frivillige til fælles netværksarrangementer 1-2 gange om måneden. Her får familierne et fællesskab med andre børnefamilier. Familierne og de frivillige er sammen om at planlægge aktiviteter, som passer til de behov og ønsker, familierne har. Der kan fx være tale om:

 • Sociale arrangementer: Hvor frivillige og familier mødes kontinuerligt til bl.a. madlavning og fællesspisning, samtaler, hygge og samvær, samt kreative aktiviteter, sang, bræt- og boldspil og udeliv 
 • Oplevelser: Hvor frivillige og familier holder traditionsfester som fx påske, jul og Sankt Hans og tager på udflugter til skov, strand, biograf eller børneteater sammen 
 • Aktiviteter med læringsindhold: Fx temaaftener med familieretttede emner og budgetlægning, undervisning i førstehjælp, lektiehjælp og psykosociale lege og aktiviteter, der styrker børns evne til at mestre udfordrende situationer.

Frivillig familieven
Den enkelte familie kan få én til én støtte fra en frivillig familieven, som typisk mødes med familien et par gange om måneden. En frivillig familieven støtter med udgangspunkt i familiens behov og situation og kan fx: 

 • Være en ekstra støtte for børnene
 • Sparre i forhold til udfordringer i hverdagen
 • Støtte og vejlede om praktiske ting i hverdagen, f.eks. økonomi og forældreintra
 • Tage med som bisidder ved møder på arbejdspladsen, skolen eller kommunen
 • Være den, som den ledige forælder kan snakke med om fremtidige job-eller uddannelsesønsker og som støtter op om en forælder, der kommer i et mentorforløb på en arbejdsplads eller uddannelse.

Mentorforløb
Ledige forældre, som er interesserede i at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse, kan blive tilknyttet en frivillig mentor på en arbejdsplads eller uddannelse. Mentorforløbet kan hjælpe forælderen med at blive mere afklaret og komme tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Den frivillige mentor er en ansat på arbejdspladsen eller en studerende eller ansat på uddannelsen, der støtter ved bl.a. at: 

 • Tage godt imod forælderen, vise rundt samt introducere til kulturen på arbejdspladsen eller uddannelsen
 • Give instruktion til arbejdsopgaver, læseplan, studieteknik og stå for sidemandsoplæring
 • Skabe en tryg relation til forælderen og sikre at andre kollegaer eller studiekammerater også er klædt på til at tage imod
 • Formidle regler om arbejdstider, studieliv, pauser, fravær og ferieregler.

 

De familier, som er tilknyttet en af vores længerevarende familieaktiviteter, har mulighed for at søge om julehjælp, økonomisk støtte via En Håndsrækning og om at komme med på familiecamp og ferielejr.


Hvordan
Hvis jeres lokalafdeling er interesseret i at opstarte familienetværk, Frivillig Familieven eller Mentorforløb, så tag fat i jeres fagkonsulent på familieområdet. Vi vil meget gerne hjælpe med rekruttering af frivillige, etablering af samarbejder med kommunen og meget mere.

 

Indsend børneattest