Kontaktperson

Om Beredskab

Vi er en beredskabsorganisation også i Danmark
På landsmødet i 2016 vedtog vi en resolution, der siger: ”Vi forpligter os til at videreudvikle vores rolle som en del af det danske beredskab. Vi har en stor styrke som beredskabsorganisation.”

Når katastrofen rammer er Røde Kors mest kendt for vores evne til at handle hurtigt ude i verden. Men i Røde Kors kan vi også gøre meget, når katastrofen rammer i Danmark.

Vi er et supplement til myndighedernes beredskab

Røde Kors’ nationale katastrofeberedskab er et supplement til de danske myndigheder, og vi udvikler det i tæt samarbejde med de sektoransvarlige myndigheder. Vi er til stede før, under og efter en beredskabshændelse. Vi har fokus på mennesket, ikke på håndteringen af selve hændelsen.

I den akutte fase støtter vi op med 4 typer af opgaver:

  1. Vi skaber tryghed og drager omsorg for berørte mennesker gennem krisestøttende og psykosociale aktiviteter
  2. Vi yder førstehjælp og samariterindsats
  3. Vi bidrager med praktisk hjælp og logistik
  4. Vi kan håndtere spontane frivillige og spontane donationer

Før og efter beredskabshændelser har vi fokus på, hvordan vi kan bidrage til at forebygge eller mindske sårbarheden. Vi kan fx samarbejde om røgalarmer i eksisterende aktiviteter som besøgstjeneste, familieaktiviteter eller integrations- og asylaktiviteter. Vi kan skabe fællesskaber for mennesker, der har været ramt af en oversvømmelse eller invitere dem ind i eksisterende aktiviteter. Vi sætter fokus på, at gøre mennesker mere robuste og styrke modstandskraften. 

Vi gør det, vi allerede er gode til 
Beredskab handler om at gøre det, vi allerede gør i vores aktiviteter til dagligt, også i forbindelse med katastrofer og ulykker i Danmark. Vi skaber tryghed, skaber fællesskaber, er samaritter og førstehjælpsinstruktører til dagligt. Det kan vi også gøre i og omkring den akutte situation. Det kræver, at vi er godt organiseret og har gode aftaler med myndighederne – det er kernen i beredskabsaktiviteten.

Som frivillig i beredskabsaktiviteten er man måske til dagligt fx patientstøtter, samarit eller aktiv i en anden af Røde Kors’ aktiviteter. Ved siden af den daglige aktivitet indgår man i Røde Kors’ beredskabsaktiviteter i tilfælde af ulykker eller katastrofer i Danmark både lokalt og nationalt, skulle det blive nødvendigt.

Baggrund

Danmark har et veludbygget beredskab, men erfaringer fra tidligere beredskabshændelser har vist, at der er brug for Røde Kors.

Der er behov for os
De seneste år har vi set mere voldsomme storme og oversvømmelser – vi har tidligere stiftet bekendtskab med fx ”Bodil, Dagmar, Egon, Urd og Ingolf”. Vi har haft flygtninge, der vandrede på motorvejene, og skyderi ved ”Krudttønden”. Klimaændringer og terrortruslen er langt tættere på end før og kan få alvorlige konsekvenser for vores liv og helbred. Det betyder utryghed og nye behov blandt alle slags mennesker både før, under og efter en større beredskabshændelse i Danmark.

At blive ramt af eller være vidne til ulykker og katastrofer kan have fatale konsekvenser for ens helbred. Man kan miste livet eller komme til skade. Samtidig berøres mennesker ofte psykisk af de voldsomme oplevelser og oplever krise, stor utryghed og mister håb. Der er særligt her Røde Kors har gjort og kan gøre en forskel, og derfor skal vi have et stærkt katastrofeberedskab også i Danmark.

Vores unikke status og mandat

Røde Kors har en helt særlig status både internationalt og nationalt. I kraft af regeringernes ratificering af Geneve-konventionerne oprettes Røde Kors som forening og har dermed et humanitært mandat i Danmark. I modsætning til alle andre civilsamfundsbaserede organisationer i landet, så har vi en unik position og forpligtelse til at støtte myndighederne, hvor der er et humanitært behov i forbindelse med krig og katastrofer. Røde Kors er altså hverken en NGO (ikke-statslig organisation) eller en GO (statslig organisation) – Røde Kors er bare Røde Kors, og grundlagt som resultat af Geneve-konventionerne.

Den unikke status som nationalt selskab betyder, at Røde Kors i Danmark er forpligtet til seriøst at overveje og imødekomme offentlige myndigheders anmodninger om støtte til/udførelse af humanitært arbejde, så længe anmodningen ligger inden for Røde Kors-bevægelsens rammer og mandat. Myndighederne er dog modsat ikke forpligtet til at anvende Røde Kors til udførelse af humanitære hjælpeindsatser, såfremt en sådan indsats kan udføres på anden vis.

Vores grundlæggende ophav betyder derfor, at vi som organisation skal have et beredskab, der kan supplere myndighederne i forhold til at håndtere humanitære behov i Danmark.