Kontaktperson

Om Asyl

asyl

Frivillige og asylansøgere mødes i asylcentrene om meningsfulde aktiviteter.

Den frivillige indsats på asylcentrene har til formål at forbedre asylansøgeres hverdag og bidrage til at skabe bedre vilkår og muligheder for asylansøgere i Danmark. De frivillige er med til at skabe en tryggere, mere meningsfuld og værdig hverdag for asylansøgerne samt støtte dem i at udvikle et fremtidsperspektiv.

Frivillige supplerer den faglige professionelle indsats i asylcentrene og modvirker, at asylansøgerne oplever isolation, ensomhed og tab af kompetencer og færdigheder under asylforløbet. Gennem uddannelse og inddragelse af frivillige i asylarbejdet åbnes asylcentrene for det omkringliggende samfund, hvilket skaber en bedre forståelse af asylansøgernes situation i Danmark.

"Når vi er dygtige til at samarbejde med lokale foreninger, kan asylansøgerne gå til sport eller andre gode aktiviteter i lokalområdet, og når vi samarbejder med andre foreninger, kan vi invitere flere frivillige til at skabe gode oplevelser for vores asylansøgere", fortæller asylchef Anne La Cour. "Det hele handler om, hvad der giver bedst mening for asylansøgerne, der hvor vi nu engang har et asylcenter", siger hun.

Frivillige har altid haft en vigtig rolle i asylarbejdet, siden Røde Kors åbnede det første center i 1984. De har været med til at åbne nye asylcentre, byde asylansøgere velkomne i lokalområdet, sikre et væld af kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og værksteder i centrene samt stået for undervisning, omsorg og udflugter.

I dag er det frivillige arbejde organiseret i en række aktiviteter, der tager afsæt i asylansøgerens behov. I centrene ledes aktiviteterne af de frivillige aktivitetsledere, der er knyttet til enten Røde Kors Asyl, Røde Kors’ lokalafdelinger eller til andre foreninger og frivilligorganisationer. Den samlede frivillige indsats i asylcentret koordineres af de ansatte frivillighedskoordinatorer, som refererer til centerledelsen i asylcentret.

Frivillige inddrages desuden i en række aktiviteter, som udgår fra København. Her deltager de blandt andet i det redaktionelle arbejde i forbindelse med udgivelsen af asylansøgernes avis, New Times og i Eftersøgningstjenesten, hvor frivillige hjælper ansøgere med at udfylde eftersøgningsblanketter og eftersøge slægtninge. Frivillige indgår også i repræsentantkorpset, hvor de som værger hjælper uledsagede mindreårige asylansøgere under asylprocessen og medvirker til at sikre de uledsagede mindreåriges tarv og rettigheder.

Indsend børneattest