Om Nibe

Røde Kors afdeling Nibe

Røde Kors gengrugsbutik i Nibe

Nibe afdelingen har flg. aktiviteter: Genbrug, nørklere, besøgstjeneste/gå-med-venner, vågetjeneste, lokal hjælpetjeneste (pt sommerlejr og julehjælp) samt et velorganiseret landsindsamlingsteam. Afdelingen har et stort frivilligkorps, hvoraf flere har været aktive i rigtig mange år. Afdelingen afholder en årlig busudflugt samt en julefrokost for afdelingens frivillige, som bidrager med kage, kaffe og et symbolsk deltagergebyr.

Butikken åbnede 23. september 2004 og er samlingspunkt for afdelingens aktiviteter. Den fungerer som en slags "ambassade" og orienterer, informerer og støtter. Mere end 50 frivillige er tilknyttet genbrugsaktiviteten, hvilket gør, at vi kan tilbyde et flot sortiment af dame-, herre- og børnetøj, sko og tilbehør. Ved at være fremme i skoene og deltage aktivt i landsdækkende kampagner har vores lille butik på blot 80 m2 skabt en omsætning på godt 450.000 kroner (2014-regnskab) og blev samme år nomineret Årets Butik. 

Nørklerne består af to unikke teams på ialt mere end 60 ildsjæle, som hygger sig med snak, kaffe og kage mens pindene gløder til fordel for trængende børn og voksne.

Besøgstjenesten har pt. 26-30 modtagere og er desuden besøgsven/kontaktfamilie til flygtninge. Aktivitetsniveauet er højt og tjenesten har derfor 3 ledere, som fordeler opgaverne imellem sig. Bl.a. serveres der Røde Kors kaffe 8-10 gange årligt i et ældrebolig-højhus, arrangeres fællessang på Nibe Solsidecenter hver 14. dag samt natur-lysbilledshow for de beboere, som ikke selv kan komme ud i naturen. Een gang årligt arrangeres der sommerudflugt og julehygge for besøgsmodtagere og deres besøgsvenner.

Vågetjenesten har samarbejdsaftaler med Nibe Solsidecenter og Hjemmeplejen og det er plejepersonalet, som retter henvendelse til aktivitetslederen efter behov. Vores vågetjeneste tæller 10 "modne piger", som på forskellig vis her erfaringer med ro, nærhed og tryghed i den sidste tid. 

Nibe-afdelingen ligger flot placeret i statistikken over indsamlingsresultater på Landsindsamlingen. De seneste 3 år har vi hvert år slået rekorden fra året før. I 2015 indsamlede vi kr. 1361/pr rute, mens landsgennemsnittet lå på ca. kr. 1000/pr rute. Indsamlingsdagen i Nibe afsluttes med en velbesøgt kirkekoncert, hvor publikum giver donationer til indsamlingen.