Om Esbjerg

Røde Kors afdeling Esbjerg

Familienetværket på tur til Fiskerimuseet

I Esbjerg er vi over 250 Røde Kors frivillige, som gør en forskel for de af vores medmennesker, som har det svært. Vi oplever et stigende behov for hjælp til sårbare familier og børn blandt vores medborgere i Esbjerg.

I Røde Kors besluttede vi for to år siden at styrke og udvide den sociale indsats i Danmark. Det er en udfordring vi har taget meget alvorligt her i Esbjerg. Vi er rigtigt mange trofaste frivillige, som synes det er givende at hjælpe medmennesker i nød. Alligevel  mangler vi altid flere frivillige hænder.

Vi har mange sociale aktiviteter i Esbjerg. Blandt andet sygehusbesøgstjenesten, vågetjenesten, Q-net og familienetværk. Vi har også en snakkeklub, hvor frivillige mødes med ældre kvinder fra blandt andet Somalia, Bosnien, Tyrkiet og Vietnam en gang om ugen. Kvinderne taler sammen og spiller spil og målet er at lære noget mere dansk.

Som den første Røde Kors afdeling i Danmark har vi også startet en aktivitet op med besøgsvenner for tidligere misbrugere i Esbjerg. Projektet kalder vi opgangsvenner.

Vores førstehjælpsinstruktører har rigtigt travlt og vi har 20 samaritter.

Vi har en aktiv skoletjeneste og et super samarbejde med URK. Og så har vi et flot hus, som rummer rigtigt mange af vores aktiviteter.