Bestyrelse

Formand

Rie Mortensen

E-mail

immo@km.dk

Telefon

20283091

Mobil

20283091

Næstformand

Anne Torpegaard Dolmer

E-mail

ado@km.dk

Telefon

29622901

Mobil

29622901

Kasserer

Vagn Krogstrup

E-mail

krogstrup@turbopost.dk

Mobil

26212194

Sekretær

Anne Torpegaard Dolmer

E-mail

ado@km.dk

Telefon

29622901

Mobil

29622901

Suppleant

Jørgen Wittenkamp Christensen

E-mail

wittenkampch@gmail.com

Telefon

22269094

Mobil

22269094

Suppleant

Inge Wieland Andersen

E-mail

ingewielanda@gmail.com

Telefon

20856330

Mobil

20856330

Bestyrelsesmedlem

Gitte Kjærsgaard Helbo

E-mail

helbogitte@gmail.com

Mobil

51894652

Bestyrelsesmedlem

Flemming Sørensen

E-mail

flemli@privat.dk

Telefon

20440922

Mobil

20440922

Bestyrelsesmedlem

Joan Kaasbjerg

E-mail

joan.kaasbjerg@altiboxmail.dk

Mobil

60621139

Bestyrelsesmedlem

Kirstine Meldgaard Olesen

E-mail

kirstinemo@gmail.com

Telefon

28102119

Mobil

28102119