"We Talk" er de nye samtalegrupper for asylansøgere på Kærshovedgård og Sjælsmark

Kender du de frivillige, der skal facilitere psykosociale samtalegrupper på Udrejsecentrene? Vi søger netop nu frivillige, der vil skabe et trygt samtalerum for asylansøgere, hvor de får strategier til at håndtere stress og hverdagsproblemer i livet som afvist asylansøger. De frivillige får solid træning og supervision  - så de kompetent kan støtte mennesker i en svær situation. Hjælp os med at dele frivilligopslagene, der har ansøgningsfrist d. 4. august.

We Talk er et samtalerum, hvor asylansøgere får redskaber til at håndtere stress og udfordringer i deres hverdagsliv.
CHRISTEL WINTHER - D. 15 JULI 2021

We Talk er et intenst psykosocialt samtaletilbud, der består af 5 sessioner, der faciliteres af frivillige. Frivillige trænes i to fulde weekender til at stå for at skabe de rette rammer for at asylansøgere deler erfaringer og tanker om deres liv og udfordringer. 

 

We Talk gennembearbejder fire strategier til at ændre adfærd:

  • Stress håndtering
  • Problemhåndtering
  • Sociale relationer som støttefunktion
  • Handleevne 

 

Deltagerne på We Talk arbejder i fællesskab med strategierne - og inspirerer hinanden til at implementere dem i eget liv på asylcentrene.

 

Baggrund

We Talk er inspireret af gruppesamtaleforløbet Problem Management + (PM+), der er udviklet af World Health Organization (WHO) og inspireret af de velkendte MindSpring forløb, som Dansk Flygtningehjælp tilbyder.

 

PM+ er forskningsbaseret og veldokumenteret med stor effekt blandt flygtningegrupper i andre lande, både i flygtningelejre og i lokalsamfund. Det er særligt strategierne til at håndtere stress og problemer, som deltagerne i andre forløb har påpeget som værdifulde forandringer i deres liv.

 

Ny tilgang til frivillighed

Med We Talk afprøver vi i Røde Kors Asyl en ny tilgang til frivillighed. Vi rekrutterer målrettet frivillige med en profil af social- og sundhedsfaglig uddannelse, samt en vis portion erfaring og robusthed. Vi ved nemlig, at det kræver sit, at være i så tæt og intenst et forløb med asylansøgere der er i en svær situation. Derfor indgår træning og supervision også som en afgørende del af We Talk forløbene.

 

Vi ved fra andre inspirerende projekter i Danmark, at frivillighed med stor succes kan indtænkes i vanskelige sammenhænge bl.a. Børnetelefonen, Livslinjen og TUBA’s pårørendegrupper. Vi vil derfor gerne tiltrække nye former for frivillige, der kan supplere asylafdelingen  på de områder, hvor der er behov, som vi ikke kan dække alene med medarbejdere.

 

Veldokumenterede piloter

I efteråret 2021 vil vi afprøve to We Talk forløb på Udrejsecenter Kærshovedgård og ét We Talk forløb på Udrejsecenter Sjælsmark. Forløbene følges tæt for at opsamle dokumentation på effekt og resultater, og hvis erfaringerne er positive, vil vi via fondsmidler søge at udbrede samtalegrupperne til alle Røde Kors asylcentre.

Er det dig?

Måske du har lyst til at blive frivillig på ét af disse forløb? Måske kender du én, der kunne være interesseret? Vi håber du vil dele frivilligopslagene i dit netværk, så vi får de rette frivillige til at skabe det vigtige samtalerum på We Talk.

Se opslagene på frivilligjob.dk og del her: