Uddeling af kontanter støtter familier i Malawi

Malawi blev i 2018 ramt af tørke. Som respons uddelte Røde Kors kontanter til særligt udsatte personer i Mwanza.

Her er Regina og hende søster. De har også et lille område hvor de gror deres majs på. De tjener penge ved at bære vand over flere kilometers afstande til andre husstande.
NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 18 MARTS 2019

Tilbage i 2018 blev Malawi ramt af en kraftig tørke som ødelagde mange af deres fødevareproducerende marker. Røde Kors i Danmark gik ind med nødhjælp. I dette tilfælde valgte Røde Kors af uddele kontanter til de mest udsatte.

Med bidrag fra finsk og islandsk Røde Kors komme støtte beløbet op på 5,7 millioner kr. til tørkerespons. Programmet varede fra december 2018 til marts 2019 med fokus på det bjergrige område Mwanza.

Der blev uddelt kontanter til 7000 husholdninger, og det svarer til ca. 38.000 mennesker. De lokale samfund og ledere vælger hvem hjælpen skal gå til. De fleste modtagere er kvinder, og de får penge der rækker til at dække deres madbehov i de fire måneder.

Frustration over ikke at have råd

I stedet for at uddele mad bliver der uddelt kontanter. Så har de udsatte selv mulighed for at vælge, hvad de vil bruge pengene på. Erfaringer fra andre lande viser, at de bruger dem på mad, men også på at betale gæld, skolebøger til børnene og redskaber.

Modtagerne er taknemmelige for kontanterne viser en undersøgelse. Flere fortæller, at de har måtte slås for at få til dagen og vejen før Røde Kors kom. De fortæller om den frustration det er ikke selv at kunne brødføde sin familie.

Mange af de udsatte som får kontanter er gravide, ældre og mennesker der ikke kan arbejde på lige fod med andre. De fortæller, at de har fået en bedre selvfølelse, og at de ikke lige så grad bliver set ned på.

Respekt for de lokale traditioner

Det er vigtigt at Røde Kors tager hensyn til de lokale ledere - høvdinge - når hjælpen skal uddeles. De kan nemlig lukke for kontakten til dem, der har brug for hjælp. For at imødegå det har Røde Kors lavet forskellige feedback mekanismer.

Et af de problemer der kan opstå i lokalsamfundet er jalousi. Der har også været sager, hvor de lokale høvdinge har bedt om modtjenester, for eksempel at nødhjælpsmodtagerne bliver sat til at reparerer de veje, som Røde Kors bruger.

Overordnet set er problemerne få, og der er samarbejdsvilje fra de lokale ledere. Før pengene gives foretages der en markedsvurdering, hvor der holdes øje med prisernes udvikling. I Mwanza skønnes de lokale markeder til at være stabile, og de har sunde varetilførelser.