Simuleret gidseltagning i City2

Over nyhederne hører Danmark at terrorister har taget gidsler i City2. Politiet og Røde Kors rykker ud til indkøbscentret i Høje Taastrup kommune.

Samaritternes udstyr. © Røde Kors
NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 26 NOVEMBER 2018

Terrorister holder gidsler fanget i City2 i Høje Taastrup. Politi og ambulancer suser til centret, og Røde Kors frivillige er klar til at hjælpe sårede, døende og tilskadekomne. Blå blink lyser facaden op, og politiets indsatsstyrker rykker ind for at befri gidslerne og nedkæmpe terroristerne.

Heldigvis var det kun en øvelse, og ingen kom alvorligt til skade under aktionen. Røde Kors samaritterne var tilstede og lappede sammen på småskader undervejs. Ca. 1000 deltagere var med i den livagtige øvelse, som var blevet døbt Ragnarok II.

Da myndighederne planlagde denne fuldskalaøvelse var man godt klar over, at den kunne skabe utryghed for beboerne i området og centrets gæster. Røde Kors var i vidt omfang med til at mindske utrygheden ved sin tilstedeværelse.

Røde Kors skaber tryghed

Der var oprettet en tryghedszone, og poster ved indgangene var bemandet med frivillige med psykosociale kompetencer, samt vågetjenesten og patientstøtterne. De var med til at sikre ro og og information om øvelsen for bekymrede gæster i centret.

Røde Kors fik stor anerkendelse for sin indsats og oplevede, at de generelt supplerede myndighederne godt. Det er tydeligt, at Røde Kors kan noget særligt, og at der brug for de frivilliges kompetencer i beredskabsindsatser som denne.