Røde Kors vil arrangere 15 folkemøder

På 15 folkemøder vil Røde Kors invitere engagerede danskere, civilsamfund og kommuner til at drøfte, hvorledes vi sammen øger hjælpen til de mange medborgere, der har oplevet stigende ensomhed, isolation og mistrivsel i tiden med corona. Der er brug for handling nu.

Røde Kors' Hjælpenetværk. Foto: Ulla Munch-Petersen.
ANLAD - D. 18 MAJ 2020

Kære frivillige i Røde Kors

Coronaepidemien har været en svær tid for os alle og er det fortsat. Fra den ene dag til den anden har vi skulle tilpasse os en ny virkelighed, der kan være fuld af utryghed og bekymring.

Derfor bliver jeg både stolt og rørt, når jeg hører om alt det, I gør ude i afdelingerne.

Vinduesmøderne, telefonopkaldene, blomsterne foran døren, lagkagerne til plejehjemmets beboere og påskepakkerne med chokoladeæg til børnene er alle gode eksempler på, hvordan I har formået at være der for de mennesker, der har brug for os. I har vist, at Røde Kors altid er til stede – også når vi ikke kan være det fysisk.

Selvom vi nu kan se frem til en gradvis genåbning af Danmark, så skal mange leve med negative følger og fortsatte restriktioner det næste lange stykke tid. Vi oplever allerede nu et stigende behov for støtte, og vi må desværre nok forvente, at den kommende tid vil betyde øget social isolation, ensomhed og mistrivsel for mange mennesker i hele Danmark. Behovet er stort, og gruppen af mennesker, der har brug for støtte, er vokset i denne tid.

Heldigvis har vi også oplevet en opblomstring af engagement. Det er fantastisk at se, at så mange har lyst til at hjælpe, skabe nye former for fællesskaber samt finde andre måder at give nærvær på. Hjælpenetværket og de knap 17.000 mennesker, som har meldt sig til det, viser det tydeligt.

Det skal og vil Røde Kors handle på! Men vi kan ikke løfte denne opgave alene.

Vi har brug hinanden – også i den tid, der kommer nu. Jeg tror på, at det samlede danske civilsamfund kan omsætte det store engagement til konkret handling og løsninger. Derfor tager vi initiativ til 15 folkemøder i hele landet, som samler civilsamfundet, ildsjæle, virksomheder og partnere for at finde løsninger til udsatte mennesker på tværs af sektorer.

Folkemøderne afholdes i sidste halvdel af juni måned under navnet ’Brug for hinanden – sammen mod corona’. Jeg håber, at I tager godt imod initiativet, og at I vil deltage og bidrage så meget, som I har mulighed for – ikke mindst i de byer, hvor møderne bliver afholdt.

Men jeg ved også, at I hver især har travlt med at genåbne jeres butikker og aktiviteter. Derfor er landskontoret ansvarlige for planlægningen og afviklingen af folkemøderne.

Vi kigger lige nu ind i forskellige lokaliteter, og vi kontakter jer selvfølgelig direkte, hvis jeres by er i spil som lokalitet for et af møderne. Nogle af jer er måske allerede blevet kontaktet.

Finansieringen af folkemøderne forventer vi at kunne hente i eksterne fonde. Derudover vil folkemøderne blive afviklet i samarbejde med Coop.

Jeg ved godt, at afviklingen af et folkemøde kan afføde spørgsmål omkring forsamlingsforbuddet. Her er det vigtigt for mig at understrege, at arrangementernes størrelse og format vil følge alle myndighedernes krav og retningslinjer for at mødes. Møderne vil både være fysiske og således, at vi sikrer, at flest muligt kan deltage til møderne, trods forsamlingsforbuddets begrænsninger. Det fysiske møde vil blive afholdt indendørs med 30-50 deltagere.

Vi har nedsat en projektgruppe, som lige nu arbejder på højtryk med at planlægge arrangementerne. De har også lavet et notat med spørgsmål og svar, hvor I forhåbentlig vil finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. I finder det her. Vi vil også løbende informere her, efterhånden som planlægningen skrider frem.

Er der alligevel anledning til øvrige spørgsmål, kan I kontakte medlemmerne i projektgruppen på telefon 3135 1620.

Vi glæder os til at åbne sammen med jer.

Mange hilsner
Anders Ladekarl

Anders Ladekarl

Tags