Modermælkserstatning til en sulten baby

Der er stor mangel på uddannet sundhedspersonale i Myanmar. Det går blandt ud over de nyfødtes sundhed, og nogen ender med at blive forkrøblet af det.

NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 15 JULI 2019

ndtil Hein Zaw Aung var tre måneder gammel fik han ikke nok at spise. Han græd meget, så hverken han selv eller hans bedsteforældre fik sovet særlig meget, og de var meget kede af situationen.

Han boede i landsbyen Ye Pui i Magway regionen. Hans mor forlod ham på grund af personlige problemer. Derfor boede han hos sine bedsteforældre og fik brystmælk fra forskellige mødre, men det var ikke nok. Han sultede og kunne ikke sove om natten.

De mødte noget personale fra Røde Kors i Myanmar til et sundhedsarrangement i landsbyen. Der fik den lille gut bevilget modermælkserstatning i tre måneder. Og han begyndte at bo sammen med sine forældre igen. At han fik mad nok gjorde ham sund og rask igen.

Troværdige sundhedsinformationer

Det Reproduktive, Mødre, Nyfødte, Børne Sundhedsprojekt blev sat i værk i Magway regionen af Røde Kors i Myanmar med støtte fra Røde Kors i Danmark. Der blev foretaget forskellige undersøgelser som skulle afdække hvilke behov for hjælp der var.

En af udfordringerne var at etablere troværdige kommunikationskanaler om sundhed til landsbybeboerne. Mange steder var der meget begrænset adgang til information, og nogle steder fik man informationerne via Facebook, og nogle gange var de ikke rigtige.

Der blev oprettet et nødopkaldssystem. Det har været en vigtig faktor i at redde mange nyfødte børns liv.

Mangel på sundhedspersonale

Sundhedssystemet er et stort problem. Myanmars regering har forpligtet sig til at forbedre adgangen til sundhed for hele befolkningen, men under fire procent af landets budget bliver brugt på sundhed. Det betyder blandt andet udbredt mangel på uddannet personale – specielt uden for byerne.

Konsekvensen af dette er for eksempel, at andelen af kvinder, som dør i barselssengen samt børn, som dør, inden de fylder fem år, er meget høj. Faktisk mere end dobbelt så høj som i andre lande i regionen.

Kun omkring 70 % af kvinderne får hjælp fra en jordemoder eller lignende, og 64 % af fødslerne finder sted derhjemme. Desuden er underernæring meget udbredt, og mere end hvert tredje barn under fem år er forkrøblet som følge af det.

Faktaboks

Venskabsmidlerne skal bruges til at afhjælpe problemer i flere forskellige regioner af landet. I Magway-regionen i den centrale og vestlige del af Myanmar går midlerne til arbejdet med reproduktiv sundhed.

Projektet er målrettet nogle af de mest udsatte og sårbare grupper i Myanmar. Det drejer sig blandt andre om:

Fødedygtige kvinder og deres børn, ældre kvinder, fædre og børn under fem år i Myo Thit Township i Magway-regionen. Projektet ventes at nå ud til 61.022 mennesker i landområderne samt omkring 20.000 uregistrerede migrantarbejdere.

Hvis din afdeling vil støtte venskabsprojektet i Myanmar kan du skrive til aia@rodekors.dk