En app gør fødsler mere sikre

I samarbejde mellem en fond, og to danske universiteter er der udviklet en Sikker Fødsel App. Med støtte fra venskabsmidlerne bliver appen rullet ud selv til de fjerneste dele af Myanmar. Appen hjælper uddannede fødselshjælpere i at håndtere fødsler på den mest hensigtsmæssige måde.

Daw Toe Toe Wai står med tabletten med appen Sikker Fødsel
NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 11 MARTS 2020

Daw Toe Toe Wai siger, at appen Sikker Fødsel har bidraget til at styrke hendes viden om infektionskontrol, som hun ikke tidligere havde fået særlig træning til at håndtere. 

Jordemor, Daw Toe Toe Wai dækker 11 landsbyer for det Landlige Sundhedscenter, og det inkluderer den uregistrerede landsby Phyar Kone som har en befolkning på 226, og de lever fordelt på 40 husholdninger. Man kan komme til landsbyen med motorcykel eller vogn med forspand, og kun til fods i regnsæsonen.

Før projektet var Daw Toe Toe Wai ikke sikker på hvordan hun kunne komme til Phyar Kone, men med støtte fra venskabsprojektet besøger hun landsbyen regel

Sikre fødsler med en app

Appen Sikker Fødsel er en applikation til smartphones som giver uddannede fødselshjælpere direkte adgang til evidensbaseret og opdaterede kliniske retningslinjer til nødsituationer og pleje af nyfødte. Appen er udviklet af fødselsfonden, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Appen giver livreddende informationer gennem let forståelige animerede instruktionsvideoer, handlingskort og medicinlister. Appen kan bruges som et uddannelsesværktøj både før en fødsel, og mens den foregår. Den giver fødselshjælpere selv i de mest fjerntliggende område et stærkt referenceredskab.   

I Myanmars Magway region samarbejder fødselsfonden, Røde Kors i Danmark, Røde Kors i Myanmar og Sundheds- og Sportsministerieret om at få appen ud til landlige områder og fjerntliggende områder i den centrale tørkezone.

Hun bruger appen efter fødslen

Daw Toe Toe Wai var glad for at modtage tabletten, hvor appen Sikker Fødsel allerede var installeret. Nu burger hun appen hver anden uge til at forberede procedurerne.

Selvom, hun aldrig har brugt appen, mens hun gav sundhedshjælp til en kvinde, tjekker hun ofte appen, hvis hun har måttet tackle komplikationer for at sikre sig, at hun gjorde det rigtige.

Et eksempel som Daw Toe Toe Wai husker, var efter et tilfælde, hvor hun måtte håndtere end blødning efter fødslen. Hun lærte en mere standardiseret måde at håndtere en blødning efter fødslen, med en skridt for skridt procedure som hun vil følge næste gang.

Støt venskabsprojektet i Myanmar

Hvis jeres afdeling kunne tænke jer at støtte andre jordemødre i Myanmar at blive bedre klædt på til at hjælpe fødende, så kan I støtte venskabsprojektet inde i Frivilligshoppen her

I kan  se en video-guide til, hvordan I bestiller venskabsprojekterne inde i shoppen her.

Har I spørgsmål, eller vil I bare gerne høre mere om Venskabsprojekterne, er I velkomne til at kontakte Afdelingernes Internationale Arbejde på aia@rodekors.dk.