Anders Ladekarl og Operation Dagsværk besøgte frivillige ambulancereddere i Libanon

Vidste du, at når man ringer efter en ambulance i Libanon, er det en ung frivillig i Røde Kors, som tager telefonen? Og at det er unge, frivillige reddere, som rykker ud? I 2023 støtter Operation Dagsværk de unge frivillige i Libanon, der redder liv – hver dag.

Anders Ladekarl i Libanon, hvor han møder ambulancechauffører fra Libanesisk Røde Kors.
KASPER BØGSTED KRISTENSEN - D. 14 MARTS 2023

På ambulancestationen i Gemmayzeh i det centrale Beirut er omkring 20 unge, Røde Kors-frivillige på vagt i aften og i nat. De er alle mellem 19 og 25 år, og de er klar til at rykke ud i deres ambulancer, hvis Beiruts borgere får behov for livsreddende førstehjælp. Hvis ikke de gjorde det, ville den almindelige libaneser ikke kunne få hjælp.

I aften har de besøg af Anders Ladekarl og tre danske, unge frivillige fra Operation Dagsværk. I år samler studenterorganisationen Operation Dagsværk nemlig ind til projektet Unge Redder Liv i Libanon, som er et fælles Røde Kors- og Ungdommens Røde Kors-projekt, der støtter de unge frivillige ambulancereddere i Libanesisk Røde Kors.

”Røde Kors i Libanon er jo dem, der er til stede, når der sker en katastrofe, et trafikuheld eller et hjertestop. Det er fuldstændig afgørende for et samfund at have den service, ” siger Anders Ladekarl.

Lige nu ser vi en ungdom i Libanon, der er ramt af stort set alle verdens kriser på én gang. Landet oplever tårnhøj inflation, corona ramte også Libanon, og i sommeren 2020 blev hovedstaden Beirut rystet af en eksplosion, hvor hundredvis af mennesker døde, og 300.000 blev hjemløse.

 

”Vanvittigt inspirerende”
Infrastrukturen er i knæ, og landet er derfor afhængigt af, at andre aktører end staten varetager de basale opgaver. Netop derfor er det Libanesisk Røde Kors, der står for 80 procent af landets ambulanceservice og førstehjælp.

”Hvor er Libanon heldig at have disse unge frivillige i den situation, landet er i. Det er vanvittigt inspirerende at møde dem her,” siger Anders Ladekarl.

 

Danmarks unge valgte Røde Kors
Det er elever på danske ungdomsuddannelser og efterskoler, der har valgt Unge Redder Liv i Libanon som årets projekt for Operation Dagsværk. Eleverne kunne stemme på forskellige projekter fra forskellige organisationer – og her faldt valget altså på samarbejdet med Ungdommens Røde Kors og Røde Kors.

“Projektet er vigtigt, fordi det støtter unge i et land, som er ramt af mange kriser, og hvor uddannelse nærmest er blevet en luksusvare,” siger Carl-Auguste, der er frivillig i Operation Dagsværk og er med på turen til Libanon.

På selve Dagsværkdagen i november giver de danske skoleelever på ungdomsuddannelser og efterskoler i hele Danmark en dag af deres uddannelse for i stedet at arbejde og samle penge ind til årets projekt.

Vil du støtte projektet? Hyr en dagsværker 15. november til rengøring, havearbejde eller andre småopgaver hos Operation Dagsværk: https://www.od.dk/?page_id=260

”For mig er den mellemfolkelige del af Operation Dagsværks arbejde også virkelig vigtigt. Jeg håber, de danske unge kan blive inspireret og se, hvordan det frivillige arbejde giver et kompetenceløft, der kan bruges både som ambulanceredder i Libanon, men også som frivillig i Danmark. Eller uden for Røde Kors,” siger Anders Ladekarl.

 

Unge kæmper for en bedre fremtid
På trods af udfordringerne i Libanon er de libanesiske unge langt fra handlingslammede – tværtimod. Unge libanesere kæmper for at skabe bedre muligheder for dem selv, deres lokalsamfund og for landets fremtid.

Faktisk er 80 procent af alle de frivillige i Røde Kors i Libanon under 30 år, og mere end 3.600 uddannede ambulance- og førstehjælpsreddere er frivillige i det nationale nødberedskab. De unge ambulancereddere er i et fællesskab på tværs af køn, klasse, religion og politisk tilhørsforhold.

”Ambulanceredderne hos Libanesisk Røde Kors er nogle af de sejeste unge, jeg har mødt,” siger Jonas Wiederholt Larsen, der er landsforperson i Ungdommens Røde Kors.

Læs mere om projektet på Operation Dagsværks hjemmeside: https://www.od.dk/?page_id=890

”Men ungdommen i landet er også presset, og hvis Libanon først mister sin ungdom, så ser det for alvor sort ud. Derfor er vi vildt glade for at kunne gå sammen med Operation Dagsværk for at støtte de unge, der udgør rygraden i Libanesisk Røde Kors, og som redder liv hver dag i hele landet. Jeg ved, at deres historie og deres indsats vil inspirere mange.”

 

Selve projektet
Projektet Unge Redder Liv i Libanon bidrager til at opretholde ambulancetjenesten som en kritisk samfundsfunktion, hvor unge frivillige oplæres i førstehjælp, psykisk førstehjælp, psykosocial support, og hvordan man varetager tjenestens kerneopgaver. Ydermere giver projektet de frivillige muligheder for at blive uddannede som humanitære frontløbere med træning i at rekruttere, koordinere og træffe beslutninger. Kompetencer de kan bruge i ambulancetjenesten og i at få Libanon styret ud af de mange kriser og mod en bedre fremtid til gavn for hele befolkningen.