Sunde lokalsamfund i Malawi

Lokalbefolkningen har kun ringe adgang til sundhedsydelser. Røde Kors arbejder med at forbedre befolkningens generelle sundhedstilstand.

NICAR - D. 12 SEPTEMBER 2018

I landområderne er der langt til lægen og andre sundhedstilbud. Sundhedsvæsenet i Malawi er svagt, og der er kun begrænset adgang til rent drikkevand. Nogle af problemerne er børnedødelighed for børn under fem år og dårlig helbredstilstand hos kommende mødre.

Lokalbefolkningen må ofte bruge naturen som toilet, og kloakeringen er tit i dårlig stand. Det påvirker lokalbefolkningen.  Overførte sygdomme som diarré og malaria koster hver år mange menneskeliv. I 2025 vil befolkningen nå op på 23 millioner. Det skønner FN.

Der er mere end 500 frivillige der arbejder med at etablere borehuller, sundhedscentre og skoletoiletter. De frivillige kommer fra Røde Kors i Danmark og Røde Kors i Malawi.

Stor frivillig indsats

De arbejder med lokalbaseret sundhed, hvor der kan ydes førstehjælp. En anden af deres opgaver er at sprede oplysninger ud til lokalområdet. Indtil videre er de nået ud til 143.041 mennesker med sundhedsoplysninger.

Røde Kors i Danmark og Røde Kors i Malawi samarbejder i et fireårigt projekt med fokus på blandt andet helbred, vand, sanitet og hygiejne. Med hjælp fra de frivillige kan Røde Kors dele information om malaria, kolera og andre livsforbedrende tiltag.

Frivillige fra Røde Kors har bygget 51 toiletter, og stået for at have lavet 20 borehuller. Overordnet handler det om, at styrke lokalområdernes modstandskraft. Det drejer sig om områderne Mangochi, Mwanza og Chikwawa.

Støt Røde Kors' venskabsprojekter

Din Røde Kors afdeling kan også støtte et af vores venskabsprojekter.

Se oversigten over de venskabsprojekter der kan støttes i 2018 her