Inddragelse af ungdommen i Malawi

En stor del af Malawis befolkning består af unge. De bliver ofte ikke inddraget i beslutninger vedr. deres eget liv. Ca. halvdelen af pigerne bliver gift, før de er fyldt 18 år. Det arbejder Røde Kors på at ændre.

NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 13 SEPTEMBER 2018

I Malawi er mere end 40 % af befolkning mellem 10 og 35 år. De oplever ofte mange problemer og besværligheder. Der er tale om begrænset adgang til uddannelse, høj grad af arbejdsløshed, tidlige ægteskaber og graviditeter, risiko for sygdom, samt stof- og alkoholmisbrug.

Tit er de unge ikke medinddraget i beslutningstagningen vedr. deres eget liv. For at styrke inddragelsen af de unge i lokalområdet samarbejder Røde Kors i Danmark og Røde Kors Sammenslutningen i Malawi om dette.

Røde Kors arbejder for at ungdommen får en stemme og en lysere fremtid. Det gør organisationen ved at give dem frivillighedsuddannelser, og ved at stable ung- til ung aktiviteter på benene. Det kan handle om at få generelle livsfærdighed, og ved at etablere fortalerkampagner.

Mange børneægteskaber

Ca. 50 % af pigerne er blevet gift inden de er fyldt 18 år. Det gør Malawi til et af de lande med den største andel af børneægteskaber i verden. På trods af nationale kampagner fra både statslige- og ikke-statslige institutioner bliver børneægteskaber ved med at være almindelig praksis.

Nogle af forklaringerne på de tidlige ægteskaber er at denne praksis er dybt rodfæstet i Malawis traditioner og patriarkalske mønstre. Det bunder også ofte i kønsmæssige uligheder, og er i mange tilfælde drevet af fattigdom.

Implementeringen af love og politikker er tit en langsommelig affære i Malawi. Information om ny lovgivning, når ikke altid ud til de landlige områder. Tidlige ægteskaber resulterer ofte i tidlige graviditeter og skolestop.

Røde Kors arbejder med at støtte, fremme og beskytte kvinderettigheder, blandt andet gennem inddragelse af lokale ledere, og ved at øge forståelsen af basale rettigheder mellem formelle og ikke-formelle beslutningstagere, såvel som hos pigerne og deres jævnaldrende, familier og i lokalsamfundet.

 

Støt Røde Kors' venskabsprojekter

Din Røde Kors afdeling kan også støtte et af vores venskabsprojekter.

Se oversigten over de venskabsprojekter der kan støttes i 2018 her