Fra tørke til landbrug i Togo

Røde Kors i Danmarks venskabsprojekt støtter bønder og deres landbrugsproduktion. Projektet er med til at sikre et mere stabilt indkomstgrundlag blandt andet via øget adgang til vand, så afgrøderne ikke dør i tørkeperioden.

NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 11 SEPTEMBER 2019

Klimaforandringerne har ramt Savannes regionen i Togo, som er den fattigste del af landet. En lang tørkeperiode gør det heller ikke nemmere for de små landbrug at klare sig og give nok udbytte til at brødføde de familier der driver dem.

Røde Kors i Danmark hjælper Røde Kors i Togo via et venskabsprojekt. Blandt andet er der ydet hjælp til at grave brønde, så bønderne også kan vande deres afgrøder i tørkesæsonen, og dermed undgå at de går tabt.

Projektet har kørt siden 2016. Der er arbejdet med at styrke husholdningernes muligheder for at håndtere klimaforandringer. Der arbejdes blandt andet med at gøre livsgrundlaget mere forskelligartet, og dermed sikre indkomsten bedre.

Brønde hjælper bønder gennem tørken 

Konkret har Røde Kors været med til at bygge 172 brønde i 19 landsbyer, så frugt- og grøntsagsproduktionen ikke bliver ødelagt i tørkeperioden. Der er også blevet uddannet 38 nøglepersoner som yder støtte til de små landbrug vedrørende deres produktion.

Landbrugene har også modtaget 72 frugt- og grøntafgrøder, landbrugsmaterialer, motorpumper og vandbeholdere. De har også modtaget tomat- og løgfrø. Der er oprettet 18 frugt- og grøntsagskomiteer.

Frugt- og grøntsagslandbrugene er med til at genere en indkomst for familierne. Det betyder, at de blandt andet kan betale skole- og sundhedsudgifter og forbedre deres bolig.   

Vil jeres afdeling støtte venskabsprojekterne?

Hvis jeres afdeling er interesseret i at støtte et eller flere af Røde Kors-afdelingernes 12 venskabsprojekter, så kan i kontakte Afdelingernes Internationale Arbejde på aia@rodekors.dk.