Flere kvinder skal kunne læse og skrive i Togo

Gennem venskabsmidlerne støtter afdelingerne i Røde Kors projektet i Togo, som blandt andet skal forbedre kvindernes sprogfærdigheder og deres muligheder for at tjene penge.

NIKOLAJ KRISTIAN CARLSEN - D. 07 NOVEMBER 2018

Siden 2016 har Røde Kors i Danmark støttet Røde Kors i Togo med at gennemføre et projekt, der skal styrke sårbare husholdninger i Savannah regionen. Savanna regionen er det fattigste område i Togo, og her er fattigdomsraten oppe på 91%.

Projektets mål er at bidrage til forbedringer af levevilkår for befolkningen på landet, og det gælder i særlig grad om at styrke sårbare husholdningers modstandsdygtighed i 35 områder i regionen. Det skal ske gennem udvikling af levebrød og kønsspørgsmål, og er rettet mod at hjælpe 14.000 mennesker (mænd,  kvinder og unge mennesker) gennem mødreklubber.

Gennem mødreklubberne, som er Røde Kors i Togos store projekt i marken, støtter Røde Kors i Danmark styrkelsen af kønsspørgsmål, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft. En mødreklub er en sammenslutningen af kvinder, som følger Røde Kors’ principper, og som udfører aktiviteter indenfor mor-barn sundhed, næring og indkomstskabende aktiviteter.

Lighed mellem kønnene

For at forøge chancerne for, at kvindernes sociale udvikling bliver en succes og for at undgå de konflikter, som kan opstå i en husholdning, når kvinders sociale status stiger, bliver mændene også gjort opmærksom på temaer såsom familiebudget og opfattelsen af kvindelig ledelse.

Lighed mellem kønnene er centralt for videreudviklingen af projektets målgrupper, og Røde Kors i Danmarks støtte tager højde for de forskellige behov og sociale forskelle mellem mænd og kvinder.

Vigtigt at kunne læse

En af de aktiviteter, som de to Røde Kors selskaber fokuserer på, er funktionelle læse- og skrivefærdighed på fransk for kvinder og piger. Disse færdigheder giver kvinder og piger mulighed for at varetage vigtige roller i styringen af deres samfund.

Med støtte fra det regionale direktorat for ’Social Handling og Fremme af Kvinder og Sprogfærdigheder’ er 52 lærere blevet valgt, trænet og undervist ud fra principperne om voksenlæring.

Sæbeproduktion kan øge indkomsten

Gennem projektet har 2000 kvinder og 500 unge mennesker også fået glæde af en uddannelse i identificeringen, skabelsen og ledelsen af indkomstskabende aktiviteter.

Denne uddannelse og træning er vigtig for at støtte lokalbefolkningen i at kunne tjene deres egne penge og have deres egen omsætning.Den indledende undervisning er blevet gennemført. Blandt andet har de lært at lave sennep, soya ost og smør, som bliver brugt i det lokale køkken. Udover det har de lært at producere flydende sæbe og sæbe i fast form.

Sprogfærdigheder gør, ligesom de indkomstskabende aktiviteter, kvinder i stand til at få den viden der kan udvikle deres evner for ledelse, deltage i debatter og beslutningstagning i deres samfund. Samarbejdet med de regionale myndigheder er centralt for aktiviteternes succes.