Om Psykisk sundhed

I Røde Kors hjælper vi mennesker, der har en psykisk sygdom eller sårbarhed. Det gør vi, fordi vi ved, at mange af disse mennesker kæmper ikke alene med deres sygdom, men også med stigmatisering, marginalisering og isolation. Ofte har de intet eller kun et tyndt netværk, og de oplever at stå udenfor de fleste fællesskaber og er meget ensomme.

I Røde Kors tilbyder vi aktiviteter, der har fokus på at bryde denne isolation og ensomhed. De frivillige kommer med medmenneskelighed, nærvær og et oprigtigt ønske om at lære den anden at kende og opbygge en relation. De er ikke interesserede i diagnoser, behandlinger, systemer og det, der er svært, men ser mennesket bagved.  Alle aktiviteter - uanset om der er tale om en-til-en relationer eller aktiviteter for større fællesskaber - har fokus på at støtte den, der har psykiske udfordringer, i troen på, at vedkommende kan opbygge handlekraft og selv være med til at ændre på sin situation. De frivillige hjælper til at se håbet og styrket troen på, at ensomhed og isolation kan brydes, og at der er et fællesskab til alle.

I Røde Kors har vi forskellige aktiviteter:

Samværdighed: I denne aktivitet matches frivillige samværsvenner med samværsvenner, der har en psykisk sygdom eller sårbarhed. Som udgangspunkt mødes de 2 -4 gange om måneden, og de bestemmer selv, hvad de vil lave. Måske bygges relationen op over en kop kaffe og en samtale og udvikler sig til, at der spilles spil og læses bøger.  Eller det kan være, at samværsvennerne har en aftale om at gå tur og senere finder på at tage sammen til fællesspisning i det lokale forsamlingshus. Uanset udgangspunktet er der fokus på, at relationen opbygges, og at den samværsven, som har den psykiske udfordring, oplever at det bliver lettere og giver mening at indgå i fællesskaber - enten blot med vedkommendes samværsven, eller i fællesskaber, der ligger udover den tætte en-til-en relation. Alle frivillige får et opstartskursus, før de matches med en samværsven, og de deltager også løbende i netværksmøder med andre frivillige, hvor de får lejlighed til at sparre med hinanden og udveksle erfaringer.

Et Anker: Denne aktivitet foregår på retspsykiatrisk afsnit på et psykiatrisk hospital. Her kommer frivillige på besøg hos patienter, der ønsker - og som er blevet vurderet egnede af plejepersonalet til at få - besøg. Besøgene foregår i afsnittets besøgsrum, i fitnessrummet på afdelingen eller evt. i det kreative værksted. Hvis patienten har lov til at komme lidt udenfor afdelingen, kan man gå/cykle en tur, tage på café eller picnic. Også i denne aktivitet 'klædes de frivillige på' til opgaven på et opstartkursus, ligesom de mødes i netværksgrupper ca. hver 8. uge for at hjælpe hinanden med at kvalificere samværet med patienterne og med at forblive trygge ved opgaven. 

Bosteds-venner: Røde Kors har og laver løbende aftaler med bosteder, hvor der er mennesker med psykiske udfordringer, som har lyst til at være sammen med frivillige. Nogle steder kommer de frivillige som et frisk pust udefra og arrangerer aktiviteter for beboerne, og andre steder har tilbuddet karakter af en ledsagefunktion, hvor den frivillige tager med en beboer på McDonald's, ud at shoppe tøj eller til et arrangement, som vedkommende ellers ikke ville kunne deltage i. Selvom man bor sammen med andre, kan man godt føle sig ensom og have behov for, at der kommer et menneske, der har særlig opmærksomhed på og kærer sig om en, og det er netop her, at den frivillige kan gøre en stor forskel.