Om Kommunikation

Jo flere der kender os og ved, hvad vi laver, des flere kan vi rekruttere og des flere kan vi hjælpe. Kommunikation er vigtig, da det er med god kommunikation, at vi fortæller vores omverden om vores arbejde, om Røde Kors holdninger og værdier, om vores events og kampagner og om alle de mennesker, som vi berører og hjælper. Alle aktiviteter indeholder gode, relevante historier som kan formidles til omverdenen gennem et væld af forskellige kommunikationskanaler og -former. Denne gruppe på mitrødekors.dk er for aktivitetsledere for kommunikation, for kommunikatører generelt i Røde Kors og for alle, der arbejder med eller interesserer sig for kommunikation og for at udbrede kendskabet til Røde Kors. I gruppen kan du sparre med andre kommunikatører, stille spørgsmål og finde svar samt finde relevante kurser og kommunikationsværktøjer til din kommunikation. Velkommen til.