Om Indsamling

Røde Kors’ indtægtsgivende aktiviteter skaber forudsætningen for vores humanitære arbejde internationalt og nationalt.

Målgruppe

I denne aktivitet findes dokumenter og inspiration til alle indsamlingsaktiviteter - både Røde Kors-indsamlingen i oktober, katastrofeindsamlinger, årets kampagner og det løbende arbejde med lokal fundraising.

Indsamling/fundraising

Fundraising er en forudsætning for, at Røde Kors kan udføre humanitært arbejde både internationalt og nationalt. Vores indtægtsgivende aktiviteter giver os mulighed for at hjælpe ensomme og sårbare, katastroferamte områder samt støtte udviklingsarbejdet i fattige lande. 

Vores indsamlede midler bliver brugt til Røde Kors’ generelle arbejde; hjælpearbejde i Danmark, udviklingsarbejde i fattige lande, katastrofer og nødhjælp, oplysning og en smule til administration.  

Baggrund

Vi ved, at alting koster penge. Jo flere aktiviteter vi har, des flere penge skal der bruges. Der findes mange forskellige måder at skaffe midler på til både det nationale og det internationale hjælpearbejde. 

Vores største indsamlingsaktivitet er Røde Kors-indsamlingen i oktober, men hele året kan vi søge sponsorater og fonde, lave samarbejdsaftaler med virksomheder, afholde arrangementer, sælge lotterilodder eller lave andre indsamlings- og fundraisingaktiviteter - også lokalt.

Det er en god idé at nedsætte en gruppe, der finder det interessant at arbejde med indsamling/fundraising og som har kompetencer inden for fundraising. Denne gruppe vil være særlig værdifuld i arbejdet med Røde Kors-indsamlingen, indsamlingsberedskabet til katastrofer og andre fundraising-aktiviteter. Gruppen kan samle en fælles viden i afdelingen om, hvad der er prøvet, og hvad der virker, og der kan skabes gode relationer til det lokale erhvervsliv, der kan støtte op med sponsorater og samarbejdsaftaler.

Nogle aktiviteter kræver tilladelse fra enten Politi eller spillemyndigheder, andre aktiviteter har en ansøgningsfrist hos kommunen, der skal overholdes. Derfor er det en god idé at gå i gang med planlægningen i god tid, så det hele kan nås, når man laver en indsamlingsaktivitet.

Vi har samlet nogle forskellige muligheder og inspirationskataloger her på siderne. Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Tine Brendstrup i Fundraising & Marketing på tibre@rodekors.dk eller tlf. 3525 9302.