Om Afdelingernes øvrige sociale aktiviteter

’Vi handler hvor vi ser behovene’. At dette er virkelighed i Røde Kors, kan vi bl.a. se i denne oversigt over ’Andre sociale aktiviteter’.

Ud fra oplysninger i kontakt har vi samlet viden om de sociale aktiviteter, som I i afdelingerne selv har fundet på. Aktiviteterne spænder vidt lige fra diverse caféer og barselsklubber til brunch for demente, en fødselsdagsbus eller bogvenner  Oversigten rummer pt. en beskrivelse af ca. 50 forskellige sociale aktiviteter. Vi har beskrevet aktiviteten ud fra de oplysninger, vi har kunnet finde, og vi har skrevet kontaktoplysninger ind på den aktivitetsleder, der er anført, eller på formanden, hvis der ikke har været andre oplysninger.

Herved kan I kontakte hinanden – frivillig til frivillig – for inspiration og erfaringsdeling.

Der er sikkert aktiviteter, som mangler på listen, og andre er ophørt, har fået ny aktivitetsleder eller oplysningerne er forkerte. Skriv til Lenette på lelan@rodekors.dk med rettelser og nye informationer. Så opdaterer Lenette oversigten løbende. 

Se oversigten for de forskellige andre sociale aktiviteter her.