Om Familienetværk

Familienetværket modvirker og forebygger social udsathed og sårbarhed hos børnefamilier i en socialt udsat situation. Røde Kors-frivillige er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk samt øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, så hver enkel familie kan forlade aktiviteten styrket.

Målgruppe

Målgruppen er børnefamilier i en socialt udsat situation, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:

  • Økonomiske vanskeligheder
  • Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer
  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
  • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter

Røde Kors stiller ikke krav til, at familierne kan dokumentere de nævnte forhold. Vi sikrer os i stedet, at vores tilbud er rettet den rigtige målgruppe i tæt samarbejde med blandt andet socialrådgivere, sundhedsplejesker, boligsociale medarbejdere osv.

Baggrund

I de senere år har Røde Kors oplevet en stigning i familier, der søger Røde Kors’ hjælp, blandt andet ved at søge om julehjælp og hjælp i hverdagen. Ofte har familierne størst udbytte af en længerevarende støtte. Derfor har vi landet rundt en målrettet indsats for børnefamilier i en socialt udsat situation. Vi har i samarbejde med Egmont Fonden indgået et partnerskab om både udviklingen og udbredelsen af familienetværket, så vi kan nå vores mål.  Målet for perioden 2013-2017 er, at 45 nye familienetværk etableres og dermed kommer omkring 1975 flere børn til gode.

Familienetværket er en aktivitet, der i 1999 startede som et lokalt initiativ i Brande. Flere afdelinger har løbende taget aktiviteten til sig, og ved udgangen af 2016 var der 51 familienetværk i 46 af Røde Kors’ afdelinger. Blot i år 2016 har 848 børn og og 630 forældre fået hjælp og støtte via et af de 51 familienetværk.

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Næste arrangementer

Fra: 17. august 2017, Kl. 17.30-20.30
Familienetværkets afsluttende evaluering - Jyllandsarrangement

KOM TIL EN AFTEN MED EVALUERING, DISKUSSION OG MIDDAG PÅ TVÆRS AF...