Om Familienetværk

Familienetværket er et tilbud om længerevarende støtte til børnefamilier i en socialt udsat situation. I familienetværket er der fokus på at øge familiernes trivsel, ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, og familierne støttes i at bryde med social isolation ved at styrke børn og forældres sociale netværk.

Målgruppe
Målgruppen er børnefamilier i en socialt udsat situation, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:

  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
  • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningsliv
  • Stram økonomi eller økonomiske vanskeligheder
  • Livskriser, fx skilsmisse, fængsling, anbringelse
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
  • Fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Aktiviteter
Familienetværket er et fælleskab for en gruppe af familier, som mødes en, to eller flere gange om måneden. Netværket understøttes af frivillige, der sammen med familierne planlægger aktiviteter, som passer til de behov, familierne har.  

Typiske aktiviteter kan være madlavning og fællesspisning, plads til samtaler, hygge og samvær, kreative aktiviteter, bræt- og boldspil, sang, udeliv, psykosociale lege, foredrag for forældrene om familierettede emner, lektiehjælp, oplevelser, udflugter, og støtte til børns fritidsaktiviteter og andre netværksskabende aktiviteter.

For at sikre familierne i familienetværket et mere helhedsorienteret tilbud om støtte, vil familienetværksindsatsen fremover blive udbygget med tilbud om én til en støtte til den enkelte familie.

Fra 2018 vil familienetværk få mulighed for at kunne tilbyde deres familier at få tilknyttet en frivillig netværksperson, som med udgangspunkt i familiens aktuelle situation, kan støtte familien i at håndtere udfordringer og skabe øget trivsel i hverdagen.

Familienetværk vil desuden fra 2018 få mulighed for at tilbyde ledige forældre at komme i et mentorforløb i en virksomhed eller på en uddannelse, hvor en mentor fra virksomheden eller uddannelsen støtter forælderen i at opleve tryghed og større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Baggrund
Røde Kors oplever i disse år en stigning i familier, der søger Røde Kors’ hjælp. Ofte har familierne brug for støtte på flere områder og over en længere periode. Derfor ønsker vi over hele landet at kunne tilbyde familier i en udsat situation en helhedsorienteret og længerevarende støtte igennem vores familienetværksarbejde.

Familienetværket er en aktivitet, der i 1999 startede som et lokalt initiativ i Brande. Flere afdelinger har løbende taget aktiviteten til sig, og ved udgangen af 2016 var der 51 familienetværk i 46 af Røde Kors’ afdelinger.

Familienetværksarbejdet er støttet af Egmont Fonden og A.P. Møller Fonden.

Hvordan
Hvis jeres lokalafdeling er interesseret i at opstarte familienetværk eller udbygge jeres eksisterende familienetværk med de nye én til én indsatser, så tag fat i jeres fagkonsulent på familieområdet. Vi vil meget gerne hjælpe med rekruttering af frivillige, etablering af samarbejder med kommunen og meget mere.

I kan finde jeres fagkonsulent her på siden til venstre.

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Kontaktperson på landskontoret for Familienetværk

Næste arrangementer

Ingen kommende events fundet