Vores nye præsident: De frivillige er hjertet i Røde Kors

Det frivillige arbejde og vores lokale afdelingers vækst og trivsel er afgørende for Røde Kors fremtid, siger vores nytiltrådte præsident Sven Bak-Jensen i dette interview. Sven samler naturligvis også ind 1. oktober.
”Vi skal som frivillige stadig gå rundt med indsamlingsbøssen og vise flaget. Jeg tror også, det er til glæde for andre, der melder sig som indsamlere. Og med det indsamlede beløb kan vi gøre en kæmpe forskel for sårbare mennesker over hele verden," fortæller Sven blandt andet i dette interview. Den 1. oktober samler han ind det område, han bor: Hørsholm. FOTO: JACOB NIELSEN
3 oktober 2017

Søndag den 1. oktober samler vores nye præsident Sven og en masse andre frivillige ind til Røde Kors. En dag, som han glæder sig til. Og en aktivitet, som er blevet en tradition for mange.

”Vi kommer rundt og viser flaget. Det er til stor glæde for indsamlerne, for dem der bidrager og naturligvis for alle dem, Røde Kors kan hjælpe. Der er en vældig god stemning og alle får en god dag ud af det,” fortæller Sven, der samler ind i det område, hvor han bor: I Hørsholm.

Vi møder Sven til et interview til Mit Røde Kors her før indsamlingen for at høre om de udfordringer, han ser i det lokale og frivillige arbejde.

Sven afløste i august Hanna Line Jakobsen som præsident. Hanna Line skiftede efter tre år på posten til en stilling som udviklingsdirektør i FN’s børneorganisation UNICEF.

Sven er ydmyg overfor, at han nu skal stå helt i front for vores organisation. Men folk tæt på ham siger også, at det er hans stil; at være beskeden, at lytte og tale afdæmpet.

Men tag ikke fejl. Med den 69-årige tidligere formand for vores afdeling i Hørsholm - og siden 2013 medlem af Hovedbestyrelsen - har vi fået en erfaren præsident, der er vant til at tage beslutninger. Som ledelseskonsulent med eget firma har han professionelt undervist andre i at lede. Som problemknuser har han gennem årene siddet ved bordenden i firmaer, der skrantede og skulle på ret køl.

Sidste år gik han så på pension. Men uden ambitioner om at sætte tempoet ned.

Nu sidder Sven så for bordenden for Røde Kors i Danmark, der sidste år udførte hjælpearbejde i Danmark og udlandet for 1,4 milliarder kroner.

Hvad er det for udfordringer du ser for Røde Kors i den nærmeste fremtid?

”Der bliver gjort et fantastisk arbejde lokalt – blandt lederne og de 33.000 frivillige, der bruger så megen tid i Røde Kors. Det er samaritterne, nørklerne, de frivillige i Røde Kors-butikkerne, i besøgstjenesterne – ja, frivillige i alle de aktiviteter, der er i vores afdelinger landet over; det er her vi finder det store hjerte i vores organisation, det er her vi nationalt gør den store forskel. Derfor er de lokale afdelinger, deres vækst og trivsel og funktion fuldstændig centralt for, hvordan Røde Kors fungerer. Det vil sige, at jo bedre vi kan udvikle og støtte udviklingen lokalt, jo mere vi kan støtte de lokale ledere og hjælpe med at finde nye ledere og tiltrække frivillige; jo stærkere bliver afdelingerne – og dermed Røde Kors. Og så skal vi centralt kunne yde den professionelle støtte, der kan bakke op og hjælpe lokalt. Det stærke samspil mellem det lokale og det centrale; det ser jeg som meget vigtig.”

Hvordan tiltrækker Røde Kors nye frivillige?

”Selv om vi heldigvis har rigtig mange frivillige, så ved vi også, at vi i mange af vores afdelinger mangler folk. Blandt andet som besøgsvenner og i vores butikker. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ser på, hvad det er, der motiverer den enkelte til at melde sig som frivillig. Mange kommer til Røde Kors, fordi de gerne vil være med til at gøre noget sammen med andre. Nogle kan måske komme en gang om ugen; andre vil gerne være med i en periode i et projekt; jamen så skal de også have muligheden for det. Andre siger: ”Jeg ved ikke rigtig hvornår, men I kan kontakte mig, hvis der er noget”. Så skal vi sige: ”Fint, så indretter vi os efter det.” Det samme med frivillige, der ønsker at bruge deres kompetencer. Der kan sagtens være folk indenfor sundhedsområdet eller ældreområdet, der måske er gået på pension eller fået lidt ekstra tid; fagpersoner, som har viden indenfor et område, de godt kunne tænke sig at bruge i Røde Kors. Vi skal være fleksible og indrette os, så vi i videst muligt omfang kan tage de frivilliges ønsker med i betragtning, når vi tilrettelægger vores aktiviteter”

Hvordan får vi flere unge til at deltage i vores frivillige arbejde?

”Det er et specifikt problem at tiltrække unge til en afdeling, hvis næsten alle andre frivillige er oppe i årene. For hvad Søren skal de unge lave der? Vi har heldigvis Ungdommens Røde Kors, og jeg mener, at vi skal have et endnu tættere samarbejde lokalt og se, hvor vi kan være fælles om forskellige aktiviteter. Vi kan i Røde Kors have vores ideer om, hvordan vi skal arbejde. Men vi skal være åbne overfor, at unge vil gøre det anderledes. Vi kan lære en masse af hinanden. Og vi har rigtig gode eksempler på, hvad der kan ske, når vi får unge frivillige med i vores arbejde – som for eksempel i forbindelse med Smid-Tøjet kampagnen, hvor unge frivillige kunne bidrage med en masse, vi andre ikke har lige så meget forstand på, som at spotte specielle trendy varer, lave modeblogs, bruge de sociale medier mere aktivt, give udstillingsvinduer mere appel hos de unge, etc. Det samme gør sig gældende i mange af vores andre aktiviteter”

Der er mange nødhjælps-organisationer, der byder sig til. Hvad er det specielle ved Røde Kors?

”Vi er specielle ved at være bundet sammen af vores 7 principper. Selvom vi ikke hele tiden går og remser dem op eller husker på dem, så har vi dem i baghovedet og agerer på baggrund af dem. For eksempel synes jeg, at medmenneskeligheden er et helt centralt princip, der gennemsyrer alt, hvad vi laver både herhjemme og ude i verden. Derudover er noget af det specielle, at vi har rigtig mange aktiviteter. Nok mere end så mange andre organisationer, der måske har et mere entydigt budskab. Vi favner bredere og kigger på behovene. Hvis andre organisationer gør det godt, så går vi ikke ind og bruger en masse kræfter på de områder, de arbejder med. Man kan også sige, at når vi går ind i Røde Kors som frivillige, så påtager vi os et ansvar. Fordi vi går ind i så flot en organisation, så kræver det også af os, at vi lukker øjnene op og siger: ”Hvad er det så, vi kan gøre her”. Vi har som frivillige store frihedsgrader – men man sagt ”ja, jeg vil gerne være med til at udføre Røde Kors opgaver”, så har man også påtaget sig et ansvar. Det pragtfulde ved at være frivillig i Røde Kors er, at man kan anvende sine kompetencer og man kan arbejde med det, der man interesserer sig for, man kan lide eller finder vigtig – og i en organisation, man har respekt for.”

Indtægterne fra Røde Kors-butikkerne er stigende. Hvordan ser du udviklingen på det område?

”Vi er inde i en hård konkurrence. Der er rigtig mange, der gerne vil tjene penge på genbrug. Der er i dag masser af andre måder at handle genbrug på: Man bytter, man holder loppemarked og man går på nettet Det er kun de bedste, der klarer sig. Hvis vi fortsat skal være blandt de bedste, bliver vi også nødt til at udvikle os. Derfor har vi også i det sidste år arbejdet på en ny strategi for genbrug. Her sætter vi i højere grad fokus på, hvad kunderne ønsker og på, at vores 240 butikker fremstår mere ensartet, end de gør i dag.

Vi kalder det jo ikke genbrugsbutikker, men Røde Kors-butikker. Og de er karakteriseret ved, at vores varer er i topkvalitet – og ja, at butikkerne drives af 9000 frivillige, der ikke får en krone for det! Som Røde Kors-frivillige har vi et stærkt fællesskab. Det skal være sjovt at stå i butikken. Men hvis vi skal holde vores position på markedet skal vi nok i højere grad tænke på, hvad kunderne ønsker. Formålet er jo at tjene så mange penge som muligt til Røde Kors. Butikkernes overskud går jo også til det lokale arbejde, og det er vigtigt, at vi selv som afdeling har vores egne penge, så vi ikke hele tiden skal ud og bede om midler.”

Den almindelige dansker kender måske mest Røde Kors for den årlige indsamling og indsamlingsbøssen. Men også måden at samle ind på ændrer sig. Hvilke udfordringer ser du i, at folk gerne vil støtte på andre måder?

”Vi skal som frivillige stadig gå rundt med indsamlingsbøssen og vise flaget. Jeg tror også, det er til glæde for andre, der melder sig som indsamlere. De får en god dag og støtter en god sag. Og med det indsamlede beløb kan vi gøre en kæmpe forskel for sårbare mennesker over hele verden. Men vi oplever også, at flere og flere gerne vil give et fast bidrag – for eksempel et fast beløb om måneden. Det synes jeg, vi skal arbejde mere med. Og så er det jo de indsamlinger, der sættes i gang, når der er katastrofer som den vi ser i Yemen lige nu. Og der tror jeg, at man kan vække folk. At man kan hjælpe mennesker, der har det dårligt i den konkrete situation. Endelig er det min opfattelse, at støtte fra virksomheder i form af for eksempel sponsorater kommer til at spille større rolle. Flere og flere virksomheder er jo opmærksomme på at påtage sig et socialt ansvar. Og her funger vi som en troværdig formidler af hjælp, fordi vi netop er Røde Kors.

Ser du et Røde Kors, der vil være mere aggressiv i markedsføringen?

Vi skal bruge de metoder, der giver et godt resultat. Men vi skal ikke være så aggressive, at vi mister vores værdighed. Det skal vi passe på med. En af de ting, der for mig kendetegner Røde Kors, er den kvalitet, vi arbejder med. Vi vil gøre tingene ordentligt. Det vil sige, at når vi skal ud og samle penge ind, skal vi gøre det på en god og ordentlig måde, så vi tegner et billede af Røde Kors som en troværdig organisation. Hvis vi er for aggressive - og så at sige trækker folk i frakkeskøderne - bliver vi jo nogle andre. Og det kan vi miste goodwill på.

Røde Kors er et verdenskendt brand på højde med Coca Cola og Apple. Hvordan sikrer du, at organisationen fortsat er synlig i danskernes bevidsthed?

Jeg har som sådan ikke været ude i offentligheden; det er ikke noget jeg har stilet mod – men det er til gengæld heller ikke noget, jeg ikke har lyst til. Det er jo Anders, der er organisationens ansigt ud ad til, men hvis det er til gavn for organisationen, så stiller jeg gerne op.

Fakta om Sven Bak-Jensen

Født 1947
Uddannet cand. merc.
Har arbejdet som planlægningskonsulent, afdelingsleder og projektchef i Magasin
Fra 1978 selvstændig konsulent med speciale i strategi, ledelse og ledelsesrådgivning
Bestyrelsesarbejde – herunder formandskab - i flere virksomheder
Formand for Røde Kors Hørsholm 2011-2014
Medlem Af Røde Kors hovedbestyrelse fra 2013
Vicepræsident for Røde Kors fra 2014
Medlem af Governing Board i Internationalt Røde Kors
Præsident for Røde Kors, august 2017
Gift med Hanne, der er pensioneret tandlæge
Sammen har de to sønner og en datter samt 8 børnebørn
Interesserer sig for klassisk musik, færøsk billedkunst, natur, golf, vinterbadning med mere

RØDE KORS-INDSAMLINGEN 2017

Når du melder dig som indsamler søndag den 1. oktober eller støtter indsamlingen med et bidrag, er du med til at hjælpe nogle af verdens mest udsatte mennesker.

Du er med til at sikre, at vi kan være til stede i verdens brændpunkter og yde hjælpen, hvor behovet er størst. Når katastrofer rammer, og når krigen raser.

Og hver en krone tæller. Som indsamler vil du typisk samle 1.000 kr. ind. For det beløb kan Røde Kors for eksempel sikre midlertidigt husly til to familier på flugt.

Før, under og efter katastrofen

En del af indsamlingen vil gå til at sikre, at vi kan respondere på de humanitære kriser, vi oplever lige nu. Derudover vil en del af de indsamlede penge gå til vores katastrofefond, der er den pengesum, der altid skal ligge klar til at blive sendt af sted, hvis en ny, akut katastrofe finder sted. Så vi kan handle med det samme og redde liv, når det gælder. Og så vi kan blive tilbage, når støvet har lagt sig, og hjælpe mennesker og lokalsamfund på fode igen.

En del af pengene vil gå til at sikre det langsigtede hjælpearbejde i nogle af verdens fattigste lande. Det giver os mulighed for at opbygge varslingssystemer, uddanne mennesker i livreddende førstehjælp og andre indsatser, der redder liv, når både små og store katastrofer rammer.

I Danmark er pengene med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest sårbare mennesker, når vores frivillige hver eneste dag rækker hånden ud til flygtninge, udsatte børnefamilier og ensomme ældre rundt omkring i landet.

 

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Michael mistede mælet

"Niels Aage, der tog du fusen på mig. Men det er jo ikke et enmands projekt at lave sådan en butik...