Vi mangler værger til uledsagede flygtningebørn

Vil du hjælpe et mindreårigt barn eller en ung, der er flygtet alene til Danmark? Vi søger med lys og lygte efter frivillige værger for uledsagede flygtningebørn.
Foto: Marie Louise Munkegaard
Marlene Jacobsen
4 oktober 2017

Hvert år er der mindreårige børn og unge, som flygter alene til Danmark. Langt de fleste uledsagede flygtningebørn er mellem 15 og 17 år, men der kommer også yngre.

Som værge giver du en vigtig personlig støtte til et barn eller et ungt menneske i en svær periode. Du er samtidig garant for, at hans eller hendes rettigheder overholdes.

Vi søger lige nu frivillige, som har tid, overskud og ikke mindst hjerterum til at påtage sig opgaven som frivillig værge. Du skal være minimum 25 år.

Give tryghed og tale barnets og den unges sag

Barnet står som oftest helt uden nogen for form for voksenstøtte eller sociale netværk, når han eller hun efter endt asylbehandling får bopæl i en kommune, og derfor har man som værge en vigtig rolle i at hjælpe barnet med at finde fodfæste og begynde en ny tilværelse. Som frivillig værge skal man først og fremmest være med til at skabe ro, stabilitet og tryghed i barnets liv.

Derudover er en af de vigtigste opgaver som værge at være barnets talsperson og repræsentant i samarbejdet med udlændingemyndighederne og kommunen. Som værge deltager man sammen med barnet i møder på kommunen og sørger for, at barnets tarv varetages, og at barnets stemme bliver hørt.

I mange tilfælde bliver man som værge en voksen, som barnet kan læne sig opad, og man bliver en central og gennemgående person i barnets liv. Som frivillig værge skal man derfor være indforstået med det særlige ansvar, der lægger i at være værge, men det vigtigste er, at man har lyst til at gøre en forskel og hjælpe, hvor man kan. 

Du bliver klædt godt på som værge

Røde Kors tilbyder kurser og vejledning til alle frivillige, der har lyst til at påtage sig rollen som værge. Derudover får man en håndbog, der grundigt beskriver ens rolle som værge, samspillet med myndighederne og reglerne på området. Man kan også altid hente støtte og sparring hos Røde Kors’ ansatte.

Her mangler vi værger

Lige nu har vi et stort behov for værger i følgende kommuner: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, København og Frederiksberg, Roskilde, Næstved, Sorø, Nyborg, Hedensted, Viborg, Aalborg, Aarhus og Thisted.

Sådan bliver du værge eller får mere information

Bor du i eller i nærheden af disse kommuner, og har du plads i dit hjerte og i dit liv til at gøre en stor forskel for et barn eller en ung, der er flygtet til Danmark uden forældre, så er du meget velkommen til at kontakte os på flygtningeborn@rodekors.dk.

Læs vores håndbog om at være frivillig værge og forældremyndighedsindehaver her

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Birgit oplærer føl på stribe

For mennesker, der er endt på en akutmodtagelse, efter deres liv har taget en uventet drejning, er...