Valgforberedelse

Valgforberedelsesudvalget

Røde Kors i Danmark har et valgforberedelsesudvalg, som har ansvar for at forberede og tilrettelægge landsmødets valg til hovedbestyrelsen og valgforberedelsesudvalget. 

Valgforberedelsesudvalgets arbejde har blandt andet til formål at højne kendskabet til muligheden for at stille op til landsmødets valg, så der ved valgene er et stort og stærkt kandidatfelt med erfaringer og kompetencer, der er relevante for at indgå i ledelsen af Røde Kors i Danmark. 

Valgforberedelsesudvalget skal sørge for, at landsmødet får dækkende, skriftlige præsentationer af alle kandidater, således at de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger om kandidaterne fremtræder på en ligeværdig og ensartet måde.

Valgforberedelsesudvalget er valgt af og refererer til Røde Kors i Danmarks landsmøde.

Læs mere i Kommissorium for landsmødets valgforberedelsesudvalg her.

Valgforberedelsesudvalgets sammensætning

Efter landsmødet i november 2016 har valgforberedelsesudvalget følgende sammensætning: Formand: Tom Christensen, næstformand: Claus Jon Jonsen, medlemmer: Andreas Hjort Frederiksen og Mikkel Hesselbæk Andreasen samt Tommy Højland Larsen og Lisbeth G. Hansen som suppleanter.

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Jørgen stopper som samarit

Efter 32 år som aktiv samarit, stopper Jørgen Pedersen. Men han fortsætter heldigvis som blandt...

Læs hele historien