Velkommen til Butikslederenes Dag og Storbutikkernes Ledernetværk

Ledernetværksmøderne er for dig, der gerne vil have ny viden og inspiration til dit frivillige arbejde som leder i en Røde Kors-butik. Her vil du møde andre engagerede frivillige, samt få inspiration og rig mulighed for at dele erfaringerne med dine kolleger i andre butikker.

Butikslederens Dag er for tøjbutikker, og her afholdes seks møder rundt omkring i landet. Storbutikkernes Ledernetværk er for alle stor- og møbelbutikker - her afholdes fire møder. Du kan se, hvor din butik hører til her.

Netværksmøderne afholdes hvert halve år.

INFORMATION – INSPIRATION – INVOLVERING

• Du får nyeste viden og fakta om genbrug.
• Du får mulighed for at udveksle idéer og erfaringer med dine butiksleder-kolleger fra andre butikker.
• Du får inspiration og viden om faglige emner og aktuelle tiltag på genbrugsområdet.
• Du får sat din egen viden og erfaring i spil og bidrager til fællesskabet.
• Du får materialer og redskaber til dit arbejde som leder.

På gensyn i de mange regioner.