Kontaktperson

Om Familier

Røde Kors' familieaktiviteter er tilbud om længerevarende støtte til børnefamilier i en socialt udsat situation. Gennem vores forskellige familieaktiviteter hjælper vi med at styrke familiernes trivsel, netværk og handlemuligheder.

Målgruppe
Målgruppen er børnefamilier i en socialt udsat situation, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:

 • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningsliv
 • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • Fysiske eller psykiske helbredsproblemer

Aktiviteter

Vores længerevarende familieaktiviteter består af Familienetværk, Frivillig Familieven og Mentorforløb.

Familienetværk

I familienetværket mødes familier og frivillige til fælles netværksarrangementer 1-2 gange om måneden. Her får familierne et fællesskab med andre børnefamilier. Familierne og de frivillige er sammen om at planlægge aktiviteter, som passer til de behov og ønsker, familierne har. Der kan fx være tale om:

 • Sociale arrangementer: Hvor frivillige og familier mødes kontinuerligt til bl.a. madlavning og fællesspisning, samtaler, hygge og samvær, samt kreative aktiviteter, sang, bræt- og boldspil og udeliv
 • Oplevelser: Hvor frivillige og familier holder traditionsfester som fx påske, jul og Sankt Hans og tager på udflugter til skov, strand, biograf eller børneteater sammen
 • Aktiviteter med læringsindhold: Fx temaaftener med familieretttede emner og budgetlægning, undervisning i førstehjælp, lektiehjælp og psykosociale lege og aktiviteter, der styrker børns evne til at mestre udfordrende situationer

Frivillig familieven
Den enkelte familie kan få én til én støtte fra en frivillig familieven, som typisk mødes med familien et par gange om måneden. En frivillig familieven støtter med udgangspunkt i familiens behov og situation og kan fx:

 • Være en ekstra støtte for børnene
 • Sparre i forhold til udfordringer i hverdagen
 • Støtte og vejlede om praktiske ting i hverdagen, f.eks. økonomi og forældreintra
 • Tage med som bisidder ved møder på arbejdspladsen, skolen eller kommunen
 • Være den, som den ledige forælder kan snakke med om fremtidige job-eller uddannelsesønsker og som støtter op om en forælder, der kommer i et mentorforløb på en arbejdsplads eller uddannelse

Mentorforløb

Som frivillig mentor hjælper du sårbare ledige forældre med at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. På sigt skal det understøtte, at den ledige kommer i ordinær beskæftigelse. At komme i beskæftigelse hjælper ikke kun den enkelte, men er med til at sikre en bedre trivsel for hele familien. Som frivillig tager du udgangspunkt i den lediges ønsker og behov. Her er nogle eksempler på, hvad man som frivillig kan støtte den ledige med:

 • Jobansøgning eller praktiksøgning
 • Hvordan man bruger sit netværk, og udvider sit netværk
 • Sparring på hverdagens små og store udfordringer
 • Sammenhæng mellem studieliv og familieliv
 • Sparring på hvordan man skaber overblik over lokale tilbud og aktiviteter
 • Og meget mere…

Mentorforløbet kan også tilbydes til ledige, som skal i gang med et praktikforløb på en arbejdsplads. Her vil der ofte være brug for sparring og motivation i forhold til, at den ledige får en god start i praktikforløbet og gennemfører. Som frivillig mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en arbejdsplads, og i det hele taget støtte den enkelte ud fra de behov, der opstår.

Røde Kors samarbejder med forskellige jobcentre og helhedsplaner om at kunne tilbyde frivillige mentorer til ledige, der har behov for ekstra støtte ved siden af det jobcentrene varetager. For at sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en ledig, bliver du en del af et frivilligt mentorkorps, som vi kan kontakte, når behov opstår. Alle frivillige mentorer bliver klædt på via et kursus i Røde Kors.

Som udgangspunkt vil den frivillige blive tilknyttet en ledig forælder i minimum tre måneder, evt. længere. Er du interesseret i at høre mere om mentorkorpset, er du velkommen til at sende en mail til jobmentor@rodekors.dk

De familier, som er tilknyttet en af vores længerevarende familieaktiviteter, har mulighed for at søge om julehjælp, økonomisk støtte via En Håndsrækning og om at komme med på familiecamp og ferielejr.

Hvordan
Hvis jeres lokalafdeling er interesseret i at opstarte familienetværk, Frivillig Familieven eller Mentorforløb, så tag fat i jeres fagkonsulent på familieområdet. Vi vil meget gerne hjælpe med rekruttering af frivillige, etablering af samarbejder med kommunen og meget mere.

Indhent børneattest