Om Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Flere end 13 millioner frivillige i 189 lande udgør kernen af Røde Kors, som hjælper både i dagligdagen og under katastrofer. Røde Kors har gennem sin 150 års gamle historie bygget på samme idé – at hjælpe mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet og religion. Vi er en neutral og upolitisk organisation, men vi har holdninger og taler de sårbares sag. 
 

På rødekors.dk har du mulighed for at læse mere om Røde Kors’ historie, som tog sin begyndelse for 150 år siden. Du kan også læse om vores 7 principper og Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC), som også omfatter Røde Kors i Danmark.
 

 

Røde Kors’ vision og vedtægter

Røde Kors’ vision lyder; ”Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors i Danmark menneskelig nød, lidelse og diskrimination”. 

Røde Kors vedtægter kan læses via linket: Vedtægter for Røde Kors i Danmark.