Unge flygtninge fik ordet

Sammen med Ungdommens Røde Kors afholdt vi i april en national ungekonference, hvor unge flygtninge satte ord på deres udfordringer.
Julie Bergstrand-Christensen
14 maj 2018

Hvordan kan vi forbedre overgangen til voksenlivet for unge flygtninge og sørge for, at de bliver en del af lokalsamfundet? Og hvad vil det egentlig sige at være ung flygtning i Danmark?
Det var omdrejningspunktet, da vi sammen med Ungdommens Røde Kors afholdt national ungekonference i Frivillighuset.

Konferencen var et tilløbsstykke med omkring 120 tilmeldte – kommunale fagfolk, frivillige og ikke mindst de unge flygtninge selv. Dagen startede med inspirationsoplæg af Ph.d. og forskningsleder Marta Padovan-Özdemir og Andreas Kamm, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Efter frokost arbejdede deltagerne i en række workshops, hvor de i fællesskab fandt løsningsforslag på en række udfordringer – eksempelvis de unges behov for lokale venner og netværk. Du kan se en videoopsamling på konferencen øverst på siden her.

Dagens største bifald tilfaldt dog de unge selv. Delwar fra Hedensted og Abdullah fra DFUNK tog mikrofonen og fortalte om, hvordan det er at være ung flygtning i Danmark.

Rapport med konkrete anbefalinger

Konferencen var en del af projektet 18+, hvor vi sammen med Ungdommens Røde Kors har arbejdet med, hvordan man kan lette overgangen til voksenlivet for unge flygtninge i alderen 17-25 år. Du kan se en video om projektet her.

I løbet af projektet har vi afholdt workshops og møder med lokale aktører og de unge selv. Fokus har været, hvordan kommunen og andre lokale aktører sammen med de unge kan imødekomme gruppens behov og dermed sørge for, at de unge i højere grad bliver en del af lokalsamfundet.

Det er der kommet en række konkrete anbefalinger ud af, som nu er samlet i denne rapport. Blandt anbefalingerne er blandt andet, at de unge gerne vil inddrages i eksisterende fællesskaber frem for i særligt oprettede tilbud målrettet unge flygtninge – eksempelvis i fodboldklubben, så de kan lære danske unge at kende og få venner.

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Sonja har samlet trådene

Hvad angår maj-måneds buketmodtager, kan man næsten sige: Som mor, som datter, for det er mor Anna...