Sven Bak-Jensen er vores nye præsident

Hanna Line Jakobsen har fået nyt arbejde, som ikke kan forenes med at være præsident for Røde Kors. Hun overlader i stedet roret fra i dag til Sven Bak-Jensen. De har begge skrevet et brev til os alle i anledning af præsidentskiftet.
Sven Bak-Jensen overtager præsidentposten, da Hanna Line har fået nyt arbejde. Foto: Johnny Anthon Wichmann.
Signe Reeholm
14 august 2017

Svens brev:

Kære formænd og frivillige og ansatte i Røde Kors.

Hanna Line ringede til mig i mandags og fortalte, at hun har accepteret at blive udviklingschef i Unicef Danmark. Det er et meget spændende job, som jeg ønskede hende tillykke med. Jeg er sikker på, at Hanna Line i sit nye arbejde vil udrette meget til gavn for udsatte børn. Men det betyder desværre, at hun ikke længere kan være præsident for Røde Kors. Det er trist, at Røde Kors altså må undvære en så engageret og aktiv kvinde, der i mange år, de sidste tre som præsident, har tegnet et friskt og stærkt billede af Røde Kors som aktiv og fremadskuende humanitær organisation både indad- og udadtil. Jeg har været meget glad for vores samarbejde og vi skylder hende alle stor tak for den store indsats, hun har ydet.

Når præsidenten på denne måde træder tilbage i løbet af valgperioden, er det ifølge vedtægterne vicepræsidenten, der bliver ny præsident frem til næste ordinære landsmøde. Jeg tager altså over efter Hanna Line, og det er med stor respekt for det ansvar og de opgaver, det indebærer. Overgangen lettes af det nære samarbejde, jeg som vicepræsident har haft med Hanna Line og landskontoret og den viden og de erfaringer, jeg har fået gennem mine mange besøg i afdelinger og til møder rundt i landet.

Jeg ser frem til, som præsident, at fortsætte arbejdet for Røde Kors. Noget, der ligger mig særlig på hjertet, er, at afdelingerne trives og udvikler sig. Det er gennem de 208 afdelinger i hele landet, at vores frivillige når ud til dem, der har brug for vores hjælp. Det er også her, vi gennem butikker, førstehjælpskurser og samaritter skaber en væsentlig del af vores økonomiske fundament både lokalt og på landsplan. Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen på formandskonferencer og ved andre arrangementer, så vi i fællesskab kan blive endnu bedre og gøre endnu mere.

De bedste hilsener
Sven

Hanna Lines brev:

Kære formænd og frivillige og ansatte i Røde Kors.

Jeg har fået et nyt arbejde, som desværre ikke kan forenes med at varetage hvervet som præsident for Røde Kors. Heldigvis kan jeg trygt overlade roret til Sven Bak-Jensen, som i overensstemmelse med vedtægterne træder i mit sted. Vi har haft et tæt og godt samarbejde, som endda også har været både sjovt og lærerigt. Sven er derfor også inde i alle ting – selvom han er så sød, at han har bedt mig om at være til rådighed for sparring. Jeg håber, at han ringer, for jeg vil sådan savne Røde Kors.

Jeg har denne sommer været frivillig i 20 år, og jeg er stadig Røde Korser helt ind i hjertet, også selvom det i dagligdagen bliver noget helt andet for mig. Der bliver også lidt flere weekender til familien J Jeg har stadig dukke Liv-mini hængende i min sorte kuffert. Jeg vil stadig gå i genbrugsbutikker. Jeg kan stadig min førstehjælp – selvom det vist snart er tid til et opfriskningskursus.

Røde Kors er en supertanker, og jeg har da heller ikke haft nogen ambition om at ændre kursen, men jeg er glad for, at jeg har kunnet bidrage til at holde dampen oppe. Farten er i hvert fald imponerende! Jeg er særligt glad for, at vi har kunnet skrue op for indsatserne for udsatte familier og for afdelingernes internationale engagement og for, at vi de seneste år har kunnet hjælpe så mange af de nye borgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark. Alt det har vi gjort samtidig med en generel vækst i vores internationale engagement og vores allerede velkendte og gode kerneaktiviteter i Danmark. Vi hjælper ikke enten de hjemløse i København eller asylansøgerne rundt i landet. For os er det ikke enten-eller. Det er både-og. Vi gør kagen større.

Det samme vil jeg også blive ved med at kæmpe for som udviklingsdirektør hos Unicef. Der er desværre nok at gøre, når børn ude i verden stadig dør af underernæring og simple sygdomme, som kan forhindres.

Jeg vil savne jer! Tænk hvor er jeg heldig at kende så dedikerede mennesker, som ikke bare tror på at verden kan gøres bedre, men som også handler, så det sker.

Tak for samarbejdet for nu.

Jeg er udpeget af Socialministeren til en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi. Dette arbejde gør jeg færdigt her i august, og ellers overdrager jeg mine forpligtigelser til Sven, som jeg sender stor tak for samarbejdet samtidig med en stor tak til vores kollegaer i hovedbestyrelsen.

Særligt tak også til to dejlige mennesker som hedder Anders og Lene, og som har været fuldstændige fantastiske at samarbejde med. I er kloge og kreative, grundige og impulsive, følsomme og professionelle - alt sammen på én gang. I har min dybeste respekt.

Bedste hilsner
Hanna Line 

Om Sven Bak-Jensen

Cand. Merc. født i 1947

Mange års erfaring med strategi, ledelse og ledelsesrådgivning først fra Magasin du Nord og derefter i mange fra egen konsulentvirksomhed.

Bestyrelsesarbejde – herunder formandskab i flere virksomheder.

Interesserer sig for musik, billedkunst, natur, golf, vinterbadning og meget andet

Formand for Røde Kors i Hørsholm fra 2011 til 2014

Medlem af Røde Kors’ hovedbestyrelse fra 2013

Vicepræsident for Røde Kors fra 2014

Præsident for Røde Kors 2017

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Birgit oplærer føl på stribe

For mennesker, der er endt på en akutmodtagelse, efter deres liv har taget en uventet drejning, er...