Sommerkursus er et afbræk i hverdagen

Da 12 flygtningefamilier i starten af juli måned er på vej på en uges sommerkursus i Vejlby Fed, lidt uden for Middelfart, er stemningen god, men spændt.
Der er selvfølgeligt plads til masser af sjov på et sommerkursus. Foto: Privat.
Mathilde Risvig
20 november 2017

Hvad vil det sige at være på sommerkursus? Skal vi i skole? Vil børnene kunne lide det eller bliver det for overvældende for dem?

Det var nogle af de spørgsmål, som deltagerne stillede, da vi mødte dem et par uger inden sommerkurset, som en gruppe frivillige fra blandt andet Røde Kors Middelfart, Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Middelfart og Frivilligcentret har arrangeret for dem.

”Vi” er sociolog Marie Abell og Louise Jørring, der har evalueret sommerkurset og i den forbindelse talt deltagerne om deres oplevelser før og efter sommerkurset.

Da busserne ankommer til Vejlby Fed er familierne kommet på landet - tæt på strand og natur. De 19 voksne og 34 børn i alderen 1 til 15 år har henholdsvis syrisk og eritreisk baggrund.

Familierne er på mange måder forskellige. De har forskellige baggrunde, oplevelser og ressourcer og lige så forskellige drømme og forventninger til deres fremtid i Danmark. Fælles for dem er imidlertid, at Middelfart er blevet deres nye hjem efter en flugt, der har givet mange af dem traumer ind på livet.

Formålet med at arrangere et sommerkursus er at imødegå nogle af de udfordringer, som familierne oplever. Gennem aktiviteter får familierne mulighed for at opbygge netværk og nye positive oplevelser, der kan styrke familiernes relationer internt såvel som til deres lokalområde. Tilsvarende skal undervisning give forældrene nogle redskaber, som kan gøre hverdagen med børn i Danmark lettere.

Sommerkurset er samtidig en måde at give familierne, der ofte ikke har økonomi eller mulighed for at holde ferie, et afbræk fra hverdagens trummerum med sprogskole, praktik, skole og institution.
 

“Det hele er meget nyt”

En af de familier, der er med i en af busserne til sommerkurset er Dahab og hendes to piger på 9 og 12. Dahab er flygtet alene fra Eritrea og har været i Danmark i snart 2 år. Hendes døtre er først kommet til Danmark knap 3 uger før sommerkurset starter. Det hele er derfor meget nyt for den lille familie.

Dahabs døtre synes det er svært at være i Danmark, hvor sproget, kulturen og maden er meget anderledes. Særligt sproget irriterer dem, fordi det svært at få nye kammerater, når man ikke kan tale med dem.

Dahab fortæller, at de ikke rigtigt har fået hverdagen til at glide endnu. Hun og børnene skal genfinde hinanden efter lang tids adskillelse, og det er ind imellem udfordrende

Dahab har valgt, at deltage i sommerkurset for døtrenes skyld. Hun håber, de får nogle gode ferieoplevelser og bliver introduceret til Danmark på en god måde. Men hun glæder sig også til selv at få et afbræk fra en travl hverdag som alenemor, hvor det til tider er svært at få logistik og børneomsorg til at gå op i en højere enhed.

 

SkoleIntra og madpakker

På kurset er forældrene blevet undervist i emner, som opdragelse, sundhed, skole, familieliv og forældreskab i en dansk kontekst. For Dahab, der ikke kendte til SkoleIntra eller madpakkekultur forud for sommerkurset, har undervisningen gjort nogle ting lettere.

Dahab fortæller: “Jeg synes vi lærte rigtig mange gode ting. Både praktiske ting om madpakker i Danmark, om SkoleIntra og hvordan med sovetid og sådan. Men også om, hvordan man bedst kommunikerer med børn”.

Dahabs fortælling viser, hvordan viden om hverdagen med børn i Danmark, er vigtig for, at de nytilkomne borgere kan udvise det “forældreansvar,” som forventes af dem. Madpakken er for eksempel ikke kun vigtig for børns ernæring og energiniveau, men også for familiers sociale inklusion i skole- og institutionsfællesskaber.

Udover den viden, som Dahab har tilegnet sig, så har hun på kurset fået input til, hvordan hun kan lave nogle rammer der fordrer, at hende og børnene taler mere sammen.

Dahab fortæller: ”En af de ting jeg har taget med mig fra kurset er, at når børnene er hjemme kl. 16, så sætter vi os ved bordet og taler om, hvordan deres dag har været og vi spiser også sammen”.

 Dahab synes, at kommunikationen med hendes døtre er blevet bedre og hun er forhåbningsfuld for hende og børnenes fremtid i Danmark. Sommerkurset har derfor ikke kun givet Dahab et afbræk fra hverdagen, men også været en lærerig oplevelse, der har givet mod på rollen som forælder i Danmark.

En af de andre forældre er Lara fra Syrien, der er afsted med hendes to døtre på 7 og 11 år.

Hun er som Dahab flygtet alene og blevet genforenet med sine børn for ca. et år siden. Lara har været i Danmark lidt længere end Dahab, hun taler godt dansk og håber på snart at blive optaget på pædagogseminariet. For Lara har det meste af undervisningen på sommerkurset været kendt stof og hun er allerede godt inde i, hvad det indebærer at være forælder i Danmark. Sommerkurset har derfor først og fremmest givet hende og børnene nogle fælles oplevelser, som de ellers ikke har adgang til. 
 

Sæbekassebiler som socialt springbræt

På sommerkurset havde de frivillige planlagt en række aktiviteter for familierne. Der var kanotur, strandtur med en naturvejleder, bålaftener, sæbekasseræs og mange andre sjove aktiviteter.

Mange af de forældre, der deltog i sommerkurset oplever ikke at have mulighed for at tage med deres børn på udflugter til f.eks. strand og natur.

Lara fortæller: “Jeg tror kurset var rigtig godt for dem (børnene), fordi vi tager ikke så tit til stranden og laver sådan nogle ting. Vi er mere derhjemme, går til middelfart og på biblioteket”.

Sommerkurset har derfor givet børnene nogle nye og spændende oplevelser uden for deres vante omgivelser, som de kan fortælle om i skole og børnehave efter ferien. Både Lara og Dahab fortæller f.eks. hvordan deres børn stadig taler om deres sæbekassebil, som de byggede på sommerkurset forud for det fælles “ræs” og som de efterfølgende fik med hjem. 

De to mødre beskriver også begge, at aktiviteterne har været et godt socialt springbræt for deres ældste døtre, der begge er generte og kan have svært ved det sociale med jævnaldrende.

Dahab tror sommerkurset har gjort en positiv forskel for hendes datter: ”Hun blev glad efter vi kom derhen og åbnede sig op efter et par dage. Efter kurset har hun også været mere åben i skolen. Det har ellers været lidt svært for hende at komme i gang.

Lara og Dahab er enige om, at det har været rigtigt godt for deres børn at være på sommerkursus og de er heller ikke i tvivl om, at de håber, at få mulighed for at komme afsted igen næste år. 

(Dahab og Lara er opdigtede navne. Kvindernes identitet er de to sociologer bekendt).

Gode råd
  • Kursusstedets naturskønne omgivelser, tæt på strand og natur, giver familierne nye oplevelser ”væk” fra hverdagen.
  • Aktiviteter for både børn og voksne er vigtige. Alle kan være med, familiemæssige relationer styrkes og børn får noget at fortælle om i skole og børnehave.
  • Undervisning kan give inspiration til forældreskabet. Det er vigtigt at adressere og inddrage deltagernes forskellige ressourcer og forhåndskendskaber.
  • 7 dage er en god kursuslængde, fordi det giver børn og voksne tid til at føle sig trygge og lære hinanden at kende.
  • Bevidsthed om særlige behov og hensyn er vigtige, når målgruppen er familier med traumer.
  • ​De frivillige har en vigtig rolle i at skabe overskuelighed og tryghed omkring aktiviteterne.
  • Kursusledere, der overnatter på stedet kan være med til at skabe ro.
  • Klar struktur for arbejdsdeling, gør det lettere at være mange familier sammen.  

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Birgit oplærer føl på stribe

For mennesker, der er endt på en akutmodtagelse, efter deres liv har taget en uventet drejning, er...