Om mitrødekors.dk

1 marts 2018

mitrødekors.dk er vores digitale Røde Kors-fællesskab. Et intranet for frivillige og ansatte i Røde Kors. Her kan du som frivillig kommunikere med andre frivillige på tværs af aktiviteter og afdelinger. 

 

Hvad kan du bruge det til?

Som frivillig kan du fx bruge mitrødekors.dk til at:
  • Kommunikere med din egen Røde kors-afdeling på jeres afdelingsside
  • Få svar på spørgsmål om din aktivitet og dele viden med andre frivillige, der laver der samme som dig
  • Finde relevante dokumenter 
  • Være med i mindre netværk, hvor du kan stille spørgsmål, planlægge og dele erfaringer
  • Tilmelde dig kurser
  • Udfylde din egen profilside, og fortælle andre frivillige om hvad du laver og eventuelt kan hjælpe med
  • Få nyheder om Røde Kors - udover de nyheder du kan læse på siden, så modtager du hver uge en nyhedsmail

Hvad er ’Aktiviteter’, ’Afdeling’ og ’Min Side’?

Mit Røde Kors har tre hovedindgange; ’Aktiviteter’, ’Afdeling’ og ’Min side’. 
 
Indgangene kan du klikke på lige under det store billede øverst på siden. Nedenfor kan du læse om de ting du kan under de tre indgange.
 

Aktiviteter

Rummer i cirka 20 grupper, som dækker over vores mange forskellige aktiviteter i Røde Kors. Det er her, du kan finde den eller de aktiviteter, som du er frivillig i - eller interesserer dig for. 
 
For at gøre det så overskueligt som muligt, har vi lagt flere af frivillig-aktiviteterne sammen. Hvis du fx er besøgsven, så hører du til aktiviteten Ensomhed. Rigtig mange laver forskellige aktiviteter for ensomme mennesker, og det ønsker vi at dele på tværs. Til inspiration og hjælp. 
 
Når du klikker ind på din aktivitet, vil du komme ind på en side, der viser et overblik over det seneste nyt for aktiviteten. Det kan være, der er stillet spørgsmål, startet en spændende debat eller oprettet et arrangement. Har du lyst til at læse mere om de forskellige indlæg, eller kommentere et spørgsmål, så klikker på du bare på dem. 
 
Ude i venstre side finder du en liste med ni menupunkter. 
 
Er du fx inde på Genbrug aktiviteten, vil du under Om Genbrug kunne læse, hvad denne Røde Kors-aktivitet handler om. Det samme gælder på Om-siden under Afdelinger.
 
Under Find svar kan du finde spørgsmål/svar for den pågældende aktivitet. Det er konsulenten/konsulenterne for området, der har lavet spørgsmål/svar. 
 
Under Indlæg og debat kan du læse alle de indlæg, der har været oprettet under Genbrug, og det er også her du selv opretter et indlæg, eller kommenterer andres indlæg. Det samme gælder under Afdelingernes sider.
 
Under Netværk kan du se en liste over alle de mindre netværk, der er oprettet under aktiviteten - eller afdelingen.

Vi anbefaler at du opretter dit aktivitets-relaterede netværk (eksempelvis Integration i Sønderborg) under den Afdeling, du tilhører. Vil du gerne oprette et netværk, der handler om et særligt emne, anbefaler vi, at du opretter det under Aktiviteten - eksemplevis er der i Aktiviten Genbrug måske frivillige, der har lyst til at lave et netværk, der handler om salg af genbrugsmøbler. Det er så under Genbrug, at de opretter deres netværk, og det er her, andre interesserede kan vælge at følge netværket ved at sætte et lille flueben i højre hjørne på netværkets side. Alle netværk er åbne for alle, der har lyst til at være med. 

 
Under Dokumenter kan du finde alle de dokumenter, der er relevante for din aktivitet. Det kan eksempelvis være vejledninger, skabeloner og retningslinier. Disse er lagt på af konsulenten for området. 
 
Under Filarkiv finder du alle de filer, som har været lagt op i diverse indlæg. Alle kan vedhæfte en fil, når de laver et indlæg – så har du lyst til at dele en ansøgning, et billede eller et referat fra et møde, så laver du et indlæg og vedhæfter filen, du vil dele. Og filen gemmes i filarkivet. Det samme gælder under Afdelinger.
 
Under Arrangementer kan du se en oversigt over alle de arrangementer, der er oprettet under aktiviteten. Du tilmelder dig et arrangement ved at gå ind på selve arrangementet og trykke på Tilmeld. Du kan også selv oprette et arrangement – eksempelvis en foredragsaften, et møde, en rundvisning, en koncert, eller hvad det nu måtte være. Det samme gælder for Arrangementer under Afdelinger.
 
Under Tilknyttede personer kan du se, hvem der følger aktiviteten – altså de, der fx har sat et flueben i fx Følg Genbrug. Det samme gælder under de enkelte netværk og under Afdelinger.
 
Du kan følge alle de aktiviteter, netværk og afdelinger du har lyst til – du sætter bare et flueben inde på aktiviteten/afdelingen/netværkets side. Du er også velkommen til bare at ”kigge med”. 
 

Afdeling 

Herunder finder du de mange lokale Røde Kors-afdelinger. Formændene har mulighed for at selv at gå ind og skrive tekst på Om-siden. Her kan de fortælle om, hvad afdelingen har af aktiviteter og måske lidt om hvordan de arbejder. På den måde kan afdelingerne lade sig inspirere af hinanden, og se hvem de eventuelt kan spørge til råds om særlige initiativer eller aktiviteter. 
 
Under hver afdeling er der - lige som på aktivitetssiderne - mulighed for at lave Indlæg og debat via menuen til venstre. Her kan alle frivillige i afdelingen dele viden med hinanden på én gang – om stort som småt.
 
Under Filarkiv vil de filer, I deler i Indlæg og debat, blive arkiveret. 
 
Under Arrangementer vil du finde en oversigt over alle de arrangementer, der er oprettet under afdelingen. Det kan være møder, sommerfest, arbejdsdag eller andre begivenheder der foregår i den enkelte afdeling. 
 
Under Frivillige kan du se en liste over alle dem, der følger afdelingen.
 

Min Side 

Er din helt personlige side – den er der ikke andre, der kan se. Her får du et overblik over netop dét, du følger på mitrødekors.dk. For eksempel kan du herinde se, når der sker noget nyt i den aktivitet, du er med i, eller hvis nogen i din afdeling deler noget på jeres fælles afdelingsside eller i de netværk du følger. 
Under Mine netværk kan du se, hvilke aktiviteter og netværk du følger. 
Under Min kalender kan du se hvilke arrangementer, du har tilmeldt dig. 
 
Det er også på Min side, at du kan rette din egen profil. Her kan du fortælle om dig selv, hvad du laver som frivillig og om der eventuelt er noget, du gerne vil hjælpe andre frivillige med. Når vi ved, hvem hinanden er, er det lettere at finde de rigtige at tale med og spørge til råds. 
 

Du hører til en aktivitet/afdeling fra starten

Ud fra de oplysninger vi har i vores frivillig- og medlemssystem, Kontakt, er alle frivillige automatisk med i den/de aktiviteter og den lokale afdeling, som aktiviteten foregår i. Det betyder, at du automatisk får nyheder ind på Min side om netop dét, du er engageret i som frivillig. Hvis der er andre aktiviteter, du har lyst til at blive klogere på, kan du frit vælge at følge dem. 
 
Er du registret - og dermed placeret - forkert på mitrødekors.dk, skal du have dine oplysninger ændret i Kontakt. Det gør du ved at kontakte din aktivitetsleder eller formand, eller ved at skrive til mailadressen kontakt@rodekors.dk
 

Resten af verden kigger ikke med 

mitrødekors.dk er lukket for andre end frivillige og ansatte i Røde Kors. Det er kun de to grupper, der har adgang til at bruge mitrødekors.dk, og man skal være logget ind for at tilgå indholdet. 
 
Der er dog enkelte sider, som vi gerne vil dele med verden, men det begrænser sig til de nyheder, vi lægger op fra landskontoret samt de beskrivelser, der ligger på ’Om aktiviteter og afdelinger’. Dette er synligt for at tilgodese de mange nysgerrige potentielle frivillige, der leder efter information om vores frivillige arbejde i Danmark. Her kan de få et lille ”kig ind” og forhåbentlig få lyst til at opsøge deres lokale afdeling. Men de kan ikke se hverken frivilliges oplysninger eller hvad der foregår i afdelinger, aktiviteter eller netværk. 
 

Hvorfor kan alle, der er logget ind, se alt og være med i alt? 

Hovedbestyrelsen har i deres strategiske oplæg for frivilligkommunikation fra august 2012, givet fem anbefalinger til, hvordan fremtidens frivilligkommunikation kan understøtte den strategiske udvikling i Røde Kors. Anbefaling 1 lyder: 
Frivilligkommunikationen åbnes og gøres tilgængelig, så alle frivillige, der ønsker det, kan have fuld adgang på tværs af geografi, emner, aktiviteter og ledelsesniveauer. Dermed sikres det optimale vidensgrundlag for at virke som frivillig i Røde Kors. 
 
Fremtidens frivilligkommunikation i Røde Kors er karakteriseret ved åbenhed. Det betyder, at viden som udgangspunkt er tilgængelig for alle. Princippet skal være, at relevant viden og gode ideer bliver delt og flyder frit i foreningen. Fællesskabet og dialog er vores udgangspunkt og med åbenhed som grundværdi i vores kommunikation, bliver vi alle i stand til at formidle et fælles og mere klart billede af, hvad Røde Kors står for. Denne åbne tilgang til viden i vores forening vil betyde, at alle frivillige har adgang til viden og informationer på vores fælles kommunikationskanaler. Ligesom alle har mulighed for at tage del i dialogen og til at bidrage til erfaringsudveksling via disse kanaler. Vi åbner vores kommunikationskanaler på tværs af foreningen, fordi dialog og samarbejde er en forudsætning for, at vi får tingene til at ske i Røde Kors. 
 

Du kan lukke et netværk

Åbenhedsprincippet vægter højt, men der kan være behov for at lukke et netværk, hvilket betyder, at der ikke er andre end medlemmerne der kan læse, hvad der foregår, og hvad der ligger af dokumenter. Netværk kan lukkes ud fra følgende principper: 

  • Personfølsomhed: Netværk, hvor frivillige har brug for at dele personfølsomme oplysninger.
  • Foreningskritisk: Netværk, hvor frivillige har adgang til forretningskritiske oplysninger og materialer. Fx prispolitikker, forretningsgange og forretningsmodeller. 

Ønsker du et netværk lukket, skal der udfyldes en indstilling (i form af et skema), som bliver vurderet i hovedbestyrelsen. Der kan indstilles løbende, men afgørelsen vil afhænge af møde- og tidsplan i hovedbestyrelsen. Indstillingen skal du have gennem kontaktpersonen for din aktivitet, som du kan finde på aktivitetssiderne her på Mit Røde Kors. 

 

Hvor kan jeg få hjælp til mitrødekors.dk?

På siden Hjælp kan du få mere detaljeret vejledning til de forskellige muligheder. 
 
Kan du ikke finde svaret på hjælpesiden, og handler dit spørgsmål om brugen af mitrødekors.dk, så er du velkommen til at kontakte os på frivillighotline@rodekors.dk. Her sidder en medarbejder klar i hverdagene til at besvare spørgsmål. Spørgsmål bliver besvaret inden for to arbejdsdage. 

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Birgit fra Ringsted lader sig rive med

Ringsted afdelingens afgåede formand Birgit Thorsted lader sig med egne ord rive med. Så da hun for...