"En ny Røde Kors sang - og lege"

Da 12 frivillige fra Røde Kors' familienetværk deltog i Medmenneskelighed i Praksis, modul 4 og 5, der handlede om Børns Mestring, i Vejle, var de især begejstrede for idekataloget.
Susanne Nielsen
13 juni 2018

Deltagerne var særligt tilfredse med at få gennemgået idekataloget. En deltager udtrykte blandt andet, at ”det var godt at få genopfrisket De 5 grundlæggende psykosociale elementer; Tryghed, Ro, Handlekraft, Fællesskab og Håb ”, en anden deltager udtrykte, at "det er godt at få redskaber til at bruge legen mere struktureret" og "at det at få skabt en god stemning kan skabe tryghed".

En hyggelig dag sluttede med en nyskrevet Røde Kors sang - som en af deltagerne havde forfattet.

MIP-kurser afholdes af særligt uddannede frivilligundervisere. MIP-kurserne afholdes rundt i landet for følgende sociale aktiviteter; Asyl, Besøgstjenesten, Familienetværk, Fængselsbesøgstjenesten, Integration, Patientstøtterne, Q-net, Primus Motor og Vågetjenesten. Der blev i 2016 afholdt 46 MIP-kurser rundt i Danmark med en gennemsnitslig tilfredshed på 4,5 (ud af en skala på 1-5 hvor 5 er bedst) – altså var de fleste tilfredse eller meget tilfredse med kurset. Formålet med kurset er at give frivillige viden og færdigheder, som de kan anvende i deres arbejde med mennesker i en sårbar situation.

Kunne du og dine medfrivillige tænke jer et MIP-kursus?

Kurset er gratis, der skal blot betales transportomkostninger til frivilligunderviserne. Hvis du er interesseret i at få et lokalt MIP kursus, skal du kontakte konsulent Rasmus Egeskjold på raege@rodekors.dk. Det anbefales, at der er min. 10 deltagere på et kursus.

Kurset Medmenneskelighed i praksis er et konkret bud på hvorledes Røde Kors-frivillige lokalt kan implementere den fælles Sociale Strategi, og gennem fællesskaber skabe tryghed samt inspirere og støtte menne­sker i at håndtere sårbare livssituationer.

Buketten

Kender du en der fortjener et skulderklap?

Birgit fra Ringsted lader sig rive med

Ringsted afdelingens afgåede formand Birgit Thorsted lader sig med egne ord rive med. Så da hun for...